HOME  |  Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Veiligheid bevat een aantal onderwerpen van woonoverlast en huiselijk geweld, tot verkeersveiligheid en georganiseerde misdaad. Met de transitie in het sociaal domein is het takenpakket van de gemeente op veiligheidsgebied uitgebreider geworden.

Jaarwisseling

Kijk voor meer informatie over de jaarwisseling op de speciale themapagina.

Samen maken wij het verschil

De gemeenteraad stelt het Integraal Veiligheidsbeleid vast. In het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) leest u in grote lijnen de ambities, prioriteiten en doelstellingen op veiligheidsgebied voor de periode 2015-2018.

Wijkagenten in Voorschoten

Gemeente Voorschoten kent verschillende wijkagenten. Alle informatie over de wijkagenten leest u op de website van de politie.

De politie is  aanwezig in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en elke donderdag avond van 18.00 tot 20.00 uur. U kunt bij de politie terecht voor onder andere een aangifte of algemene inlichtingen.

Social media accounts van Politie Team Leiden-Zuid

Actuele informatie bij rampen, calamiteiten en noodsituaties

Wanneer er zich een ramp, calamiteit of noodsituatie voordoet, informeren wij u via de website www.hollandsmiddenveilig.nl.
Wilt u weten hoe u zich kunt voorbereiden op een ramp of crisis, kijk dan op de website van Veiligheidsregio Hollands Midden.

Burgernet en WhatsApp-Buurtpreventie

Burgernet en WhatsApp-Buurtpreventie zijn twee middelen waarvoor inwoners zich kunnen opgeven in het kader van veiligheid in de omgeving. Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Voorschoten zijn al verschillende groepen actief.

Criminaliteit en preventie

De gemeente is actief op het gebied van criminaliteit en preventie. Als inwoner kunt op verschillende sites nagaan hoe veilig het in uw omgeving is en wat u zelf kunt doen om maatregelen te treffen.

Jeugdoverlast

Jeugdoverlast is blijvend een aandachtsgebied in Voorschoten. Het aantal meldingen van jeugdoverlast in Voorschoten is al jaren redelijk stabiel, maar aan de hoge kant in vergelijking met andere gemeenten.

Schoon, heel en veilig

Voorschoten is een schoon, heel en veilig dorp en moet dat ook blijven. Om dit te bereiken zet de gemeente onder andere haar Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om de leefbaarheid te bevorderen.

Woonoverlast en sociale problematiek

Per 2015 zijn met de transities in het sociaal domein meer nieuwe taken naar de gemeente gekomen op het gebied van woonoverlast en sociale problematiek. Daarmee zijn de taken van de gemeente ‘achter de voordeur’, op het snijvlak van zorg en veiligheid de afgelopen jaren uitgebreid.

Rampen, crisis en calamiteiten

Overal in Nederland kan zich een ramp voordoen, ook in uw omgeving. Het kan zijn dat de stroom langere tijd uitvalt, er geen water uit de kraan komt, er sprake is van extreem weer of dat u tijdelijk uw huis moet verlaten vanwege explosiegevaar, een grote brand of andere bijzondere omstandigheden. Wees daarom voorbereid.

Top