HOME  |  Trouwen in Voorschoten

Trouwen in Voorschoten

U gaat trouwen, gefeliciteerd! Voorafgaand aan uw huwelijk valt er heel veel te regelen. Op deze pagina leest u wat u moet doen voordat u gaat trouwen en vindt u meer informatie over de trouwlocaties in Voorschoten en de trouwambtenaren. Wanneer u een geregistreerd partnerschap aangaat is dezelfde informatie voor u van toepassing.

Voordat u gaat trouwen

Als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt sluiten, is het nodig hiervan eerst melding te maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u wilt gaan trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.

U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs komen bij de gemeente. De melding regelt u minimaal 14 dagen en maximaal één jaar voor uw huwelijksdatum. Bij de melding geeft u in totaal twee, drie of vier meerderjarige personen op als uw getuigen.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan stuurt u de melding naar gemeente Den Haag.

Nieuwe huwelijksvermogensregels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 gaan de nieuwe huwelijksvermogensregels in. Voor de algehele gemeenschap van goederen komt een beperkte gemeenschap van goederen in de plaats. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld. In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen(bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty gedeeld. Erfrechtelijke verkrijgingen en giften blijven voortaan automatisch buiten de beperkte gemeenschap van goederen; dus ook als er geen uitsluitingsclausule is vastgelegd. Al het voorhuwelijkse vermogen dat op naam van één echtgenoot staat, blijft eveneens buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen, giften en voorhuwelijks eigen vermogen hoeven dus vanaf 1 januari 2018 niet meer te worden gedeeld bij een scheiding.

Trouwdatum reserveren

Uw trouwdatum kunt u bij gemeente Voorschoten op verschillende manieren reserveren. Dat kan digitaal, op afspraak op het gemeentehuis of telefonisch via 14 071. De reservering van uw trouwdatum dient u altijd schriftelijk (per post of e-mail) aan ons te bevestigen. Het is verstandig om uw trouwdatum zo snel mogelijk te reserveren omdat vooral de vrijdagen en zaterdagen in de zomermaanden populair zijn.

In de gemeente Voorschoten kunt u van maandag tot en met zondag van 9:00 uur tot 16.00 uur trouwen.

Getuigen

Bij de verklaring geeft u in totaal twee, drie of vier meerderjarige personen op in totaal als uw getuigen. Heeft u zelf geen getuige, dan kan een gemeenteambtenaar optreden als getuige. De kosten hiervoor bedragen €22,75,- per getuige.

Huwelijkslocaties in Voorschoten

Voorschoten kent verschillende mooie huwelijkslocaties voor uw huwelijksvoltrekking. U kunt overzicht van alle huwelijkslocaties in Voorschoten bekijken.

De trouwambtenaar

U wordt getrouwd door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is belangrijk om uw wensen en ideeën te bespreken. Zo kunnen we kijken wat er mogelijk is op deze voor u zo speciale dag. In principe voert de trouwambtenaar die uw huwelijk gaat voltrekken altijd een persoonlijk voorbereidend gesprek met u. Bij de verklaring kunt u kiezen welke trouwambtenaar uw huwelijk zal gaan voltrekken. Wij proberen rekening te houden met uw voorkeur en uitsluitend in overleg met de trouwambtenaar. Als u kiest voor een kosteloos huwelijk bepaalt de gemeente Voorschoten welke ambtenaar u trouwt. U kunt uw keuze voor een trouwambtenaar ook digitaal doorgeven wanneer u uw trouwdatum reserveert. Bekijk de trouwambtenaren van Voorschoten.

Eenmalige trouwambtenaar

Het is mogelijk om iemand uit uw omgeving voor één dag aan te stellen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Voorschoten. Deze persoon moet al trouwambtenaar zijn, dan kan diegene u trouwen. De leges hiervoor bedragen €78,80 -. Dit bedrag is exclusief de huwelijksleges. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 14 071.

Naamgebruik

Tijdens het bovengenoemde gesprek ondertekent u een 'verklaring naamgebruik'. De verklaring ondertekent u in uw eigen woonplaats. U kiest dan welke naam u na het huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt gebruiken. Het gaat alleen om de naam waarmee u aangeschreven wilt worden door officiële instanties.

U kunt beiden kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Uw eigen naam
 • Naam van de partner
 • Naam van de partner, gevolgd door de eigen naam
 • Eigen naam, gevolgd door de naam van de partner.

Voorwaarden en toestemming

Om te kunnen trouwen is er een aantal voorwaarden:

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.

Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Kosten 2019

Voor de huwelijksvoltrekking in de Raadzaal van het gemeentehuis worden de volgende kosten in rekening gebracht:
Maandag t/m donderdag € 462,-
Vrijdag € 612,-
Zaterdag t/m zondag € 858,-
De gemeentelijke kosten voor de huwelijksvoltrekking in een van de andere locaties dan het gemeentehuis bedragen:
Maandag t/m vrijdag € 395,-
Zaterdag t/m zondag € 435,-
Dit is exclusief de kosten van de huwelijkslocatie.
Eenvoudige ceremonie € 210,-
Trouw/GP boekje € 24,20,-
Als u geen eigen getuige meeneemt, maar gebruik maak van een getuige van de gemeente € 22,75,-
Eenmalige BABS € 78,80,-
Verklaringen van huwelijksbevoegdheid € 23,60,-

Eenvoudige huwelijksceremonie

Op maandag tot en met donderdag om 10:00 uur, 10.30 uur en 11:00 uur is er de mogelijkheid om via een eenvoudige huwelijksceremonie te trouwen. U wordt in de Raadzaal getrouwd door een trouwambtenaar. De ceremonie duurt maximaal vijftien minuten waarbij er door de trouwambtenaar een algemene, korte speech wordt gehouden. U heeft geen voorbereidend gesprek met de trouwambtenaar. U of uw partner hoeft niet in Voorschoten te wonen om gebruik te kunnen maken van de eenvoudige huwelijksceremonie. Tijdens de eenvoudige ceremonie is het niet mogelijk om muziek te laten horen of een gastspreker uit te nodigen. Ook is er geen bode aanwezig en ligt de rode loper niet uitgerold. De kosten voor de eenvoudige huwelijksceremonie zijn €205,- inclusief trouwboekje.

Kosteloos trouwen

Op dinsdag en donderdag om 9.00 uur bestaat de mogelijkheid voor een kosteloze huwelijksvoltrekking in de fractiekamer van het gemeentehuis. Aan de mogelijkheid om kosteloos te trouwen is de voorwaarde verbonden dat één van de partners ten tijde van de voltrekking van het huwelijk als inwoner van Voorschoten in de gemeentelijke BRP basisregistratie persoonsgegevens ingeschreven staat.

Bij een gratis voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap betaalt u wel voor het trouwboekje wanneer u hiervoor kiest. De kosten hiervoor zijn € 24,20,-.

Aangepaste ceremonie kosteloos huwelijk

De ceremonie bij een kosteloos huwelijk kent een sober karakter. Bij dit sobere karakter moet u denken aan een huwelijk dat wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand in plaats van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Bij de ceremonie wordt geen uitgebreide toespraak gehouden en er is geen mogelijkheid voor gastsprekers. Er is geen mogelijkheid om muziek te draaien en de rode loper wordt niet uitgelegd. Tijdens de ceremonie is er geen uitgebreide ondersteuning van de bodes aanwezig. In totaal duurt deze ceremonie niet langer dan tien minuten.

Overige voorwaarden

 • Het is niet toegestaan om in en rondom het gemeentehuis te strooien met strooisels zoals confetti of rijst.
 • Dieren zijn niet toegestaan tijdens de ceremonie met uitzondering van hulpdieren.
 • In verband met het milieu raadt de gemeente het oplaten van ballonnen af.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel dan met Team basisregistraties, telefoonnummer 14 071, of stuur een e-mail aan trouwen@voorschoten.nl.

Top