HOME  |  Toekomstvisie Voorschoten

Toekomstvisie Voorschoten

Het is fijn wonen, leven en recreëren in Voorschoten. Niet voor niets riep weekblad Elsevier in 2013 Voorschoten uit tot de beste plek van Zuid-Holland. Maar hoe blijft Voorschoten ook in de toekomst een aantrekkelijke woon- en leefgemeente? Heel Voorschoten kreeg deze zomer de kans met de gemeente mee te denken over de toekomst van ons prachtige dorp. Zo kon iedereen een bijdrage leveren aan de Toekomstvisie 2025. Deze visie dient als inspiratiebron en referentiekader voor toekomstig beleid van en voor de Voorschotense gemeenschap.

Toekomstvisie Voorschoten 2025

Meer dan honderd inwoners en vertegenwoordigers van instellingen en ondernemers zijn persoonlijk gesproken tijdens ontbijt- en lunchsessies. Daarnaast reageerden vele mensen via internet of kwamen met hun ideeën langs bij de Winkel van de Toekomst. De gesprekken waren inspirerend, warm en betrokken. Op basis van alle gesprekken, e-mails, krantenartikelen en brieven is de Toekomstvisie Voorschoten 2025 opgesteld. Niet álle ideeën of voorstellen zijn erin verwerkt, maar wel de grote gemene deler: thema’s en onderwerpen die telkens weer terugkwamen. Deze zijn gebundeld in een toekomstbeeld voor 2025.

Karel de Beer, begeleider van het proces - samen met burgemeester Jeroen Staatsen, bood de Toekomstvisie tijdens de raadsvergadering van 11 december aan namens de bevolking aan de gemeenteraad.

Behandeling raad 11 december

De voorlopige versie van de Toekomstvisie is besproken in november tijdens een aantal lunchsessies en een tafeltjesavond met raadsleden. Naar aanleiding van deze sessies is de toekomstvisie aangepast. De raad heeft de Toekomstvisie Voorschoten 2025 op 11 december 2014 aanvaard als inspiratiebron voor politiek-bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast heeft de raad het college gevraagd met een plan van aanpak te komen voor de voorstellen en suggesties uit de Toekomstvisie Voorschoten 2025, die in de huidige raadsperiode moeten worden opgepakt.

Burgemeester Staatsen en Karel de Beer begeleiden het proces

Burgemeester Jeroen Staatsen en de Voorschotense oud-ambassadeur Karel de Beer begeleiden het maken van de Toekomstvisie: "Met de Toekomstvisie willen wij een kompas neerzetten, dat als inspiratiebron dient bij het maken van alle plannen om Voorschoten ook in 2025 een aantrekkelijke woon- en leefgemeente te laten zijn. Graag betrekken we daar zo veel mogelijk Voorschotenaren bij. Juist als het om onze toekomst gaat, moeten we gebruikmaken van de kracht, kennis en kunde die in onze gemeenschap aanwezig is."

Relevante links

Voorschoten in cijfers

Volg ons op social media

Pinterest logo

Top