HOME  |  Subsidies

Subsidies

Bij de gemeente komen aanvragen binnen voor subsidies. De gemeente heeft een beleid, een verordening en regelingen om deze aanvragen te beoordelen. Zo wil de gemeente het voor iedereen duidelijk maken waaraan een aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Subsidiebeleid 2020 - 2023

Meer informatie over het Subsidiebeleid 2020 - 2023 kunt u lezen in de volgende documenten:

Andere subsidies

Daarnaast is er subsidie mogelijk voor:

  • de instandhoudingskosten en het opstellen van een inspectierapport en
  • duurzaamheidsrapport en/of herbestemmingsrapport voor monumenten. 

Lees daarvoor de volgende documenten:

Subsidies voor huren

Ook is er subsidie mogelijk voor de compensatie van huurverhogingen als gevolg van het invoeren van kostendekkende huren per 1-1-2020 voor gemeentelijke panden. Dat is geregeld in Subsidieregeling huurcompensatie (PDF-document 321 kB).

Vragen

Heeft u vragen? Stel deze dan, het liefst, via subsidies@voorschoten.nl. U kunt ook contact opnemen via telefoonnummer 14 071.

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen? Kies hieronder de subsidiesoort en lees de informatie goed door voordat u de aanvraag doet. 

Top