HOME  |  Starrenburg III

Starrenburg III

In Voorschoten wordt een nieuwe woonwijk gebouwd; Starrenburg III. Deze nieuwe wijk komt ten zuiden van de bestaande wijk Starrenburg II. Globaal tussen de Veurseweg en de Vliet. De gronden waarop de wijk wordt gebouwd is van De Raad Bouw, Niersman en Bobam/Van der Valk. Met deze drie partijen heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten. De gemeente is zelf geen eigenaar van de grond en ontwikkelt de wijk niet.

Ontwikkelingsdocument vastgesteld

Op 20 maart heeft het college van burgemeester en wethouders het Ontwikkelingsdocument Starrenburg III vastgesteld. In dit document staan de onderdelen die voor de gemeente van extra belang zijn bij de ontwikkeling van deze woonwijk. Aan de hand van het ontwikkelingsdocument beoordeelt de gemeente de plannen van De Raad Bouw, Niersman en Bobam/Van der Valk.

Het ontwikkelingsdocument kunt u downloaden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente wil meer sturen op doelen, dan toetsen aan regels. De mogelijkheden voor woningbouw voor deze wijk zijn vastgelegd in het geldende bestemmingsplan Voorschoten Oost. Het Ontwikkelingsdocument bevat dus niet alleen cijfers of informatie over wat er wel en niet mag. De gemeente houdt in het hele proces haar wettelijke rol, en die van (toekomstige) eigenaar van de buitenruimte. Verder bewaakt de gemeente het hele proces de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden, die van de ontwikkelaars en van die van de gemeente.

Wat doen de grondeigenaren?

De gemeente heeft met de grondeigenaren afgesproken dat zij de omwonenden en andere belanghebbenden in dit proces betrekken. Op basis van het Ontwikkelingsdocument maken de drie grondeigenaren bouwplannen en tekeningen. Zij informeren de komende maanden belanghebbenden hoe zij hen gaan betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Ontwikkelingsdocument of over het project? Neem dan contact op met Jurian Bos via het telefoonnummer 14 071 of vul het terugbel formulier in.

Top