HOME  |  Speelplek Johan Willem Frisolaan

Speelplek Johan Willem Frisolaan

De speelplek aan de Johan Willem Frisolaan wordt vernieuwd. Hierbij ontvangt u de laatste informatie. In februari heeft de gemeente u gevraagd mee te denken over het vernieuwen van deze speelplek. Veel bewoners hebben hier gebruik van gemaakt en hebben waardevolle informatie aangeleverd. Dit heeft geresulteerd in een programma van eisen. Op basis van het programma van eisen is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Voorlopig ontwerp

Op basis van het programma van eisen is een voorlopig ontwerp gemaakt. Het groen en de speelplek vormen een samenhangend geheel met een diversiteit aan (kleurrijke) beplanting met behoud van de groene en open uitstraling. Door gebruik te maken van zoneringen is voor iedere leeftijdscategorie een ‘eigen’ speelplek ingericht. De speelzone voor de jongere kinderen is zover mogelijk van het water gesitueerd, zodat voor deze kinderen een veilige speelomgeving wordt gecreëerd. Het middengedeelte van de speelplek blijft open, zodat deze ruimte gebruikt kan worden voor balspelen of andere activiteiten. De nieuw te plaatsen toestellen zijn gemaakt van materialen die passen in de natuurlijke uitstraling van deze speelplek. De ‘oude’ speeltoestellen worden hergebruikt en zijn geïntegreerd in het ontwerp.

Wat volgt

Iedereen kan een (korte) reactie geven op het schetsontwerp. U kunt dit doen door een mail te sturen naar groen@voorschoten.nl. Ik ontvang uw reactie graag uiterlijk 19 juli 2020. Als alle reacties op het schetsontwerp zijn ontvangen, worden de volgende stappen genomen.

  • Opstellen definitiefontwerp. Het definitieve ontwerp staat per 1 september 2020 op de webpagina;
  • Start uitvoering werkzaamheden medio september / oktober 2020.

Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen alle direct omwonenden nog een informatiebrief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mijn collega Patrick Spiegeler. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14071.

Top