HOME  |  Samen werken aan een nieuw beleidsplan Sociaal Domein

Samen werken aan een nieuw beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Wassenaar een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Van inwoners en instellingen vragen we om op een actieve manier bij te dragen aan de samenleving. Daarom willen wij hen ook graag betrekken bij het maken van dit plan. Dit doen we op de wijze van de nieuwe route. Om deze manier uit te leggen hebben we hiervoor een filmpje gemaakt.

Vaststelling beleidsplan Sociaal Domein

De Voorschotense gemeenteraad heeft op 1 februari 2018 het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021: ‘Iedereen doet mee’ vastgesteld. Het plan kunt u downloaden (PDF-document 1 MB).

Wilt u bijdragen?

Wilt u uw mening delen of heeft u goede ideeën rondom een onderwerp dat zorg, welzijn of werk raakt? Laat het ons door een e-mail te sturen naar beleidsociaaldomein@voorschoten.nl.  

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Dinsdag 9 januari 2018 | Presentaties

De werkgroep leden hebben tijdens een bijeenkomst aan de commissieleden de uitvoeringsplannen gepresenteerd. 
De presentatie kunt u downloaden (PDF-document 6,5 MB). Ook de uitvoeringsplannen kunt uw downloaden (PDF-document 1,55 MB)

Dinsdag 12 september 2017 | Aan de slag met de uitvoeringsplannen

In deze bijeenkomst zijn we actief aan de slag gegaan met de uitvoeringsplannen. Alle themagroepen hebben drie vragen beantwoord:

  • Hoe ver zijn we?
  • Kunnen we aan de slag?
  • Wat heb je nodig?

Lees ook de korte samenvatting van de bijeenkomst van 12 september (PDF-document 321 kB). En bekijk het verslag van die dag.

Donderdag 29 juni 2017 | Hoe gaan we verder? Bijeenkomst met vertegenwoordigers

Op 29 juni kwamen de vertegenwoordigers bijeen om met elkaar af te spreken hoe we samen verder werken aan het beleid sociaal domein. In maart werd aangegeven dat de vertegenwoordigers de aanpak waarderen maar dat ze meer regie verwachtten van de gemeente. Met deze feedback zijn we aan de slag gegaan. In het kort is het volgende besproken en afgesproken.

Er zijn acht thema’s benoemd: Eenzaamheid, Statushouders, Armoede, Toegankelijkheid, Langer thuis wonen, Verwarde personen / zorgmijders, Multi probleem gezinnen en Jongerenparticipatie.

Elk thema wordt een uitvoeringsplan waarin we beschrijven hoe we maatschappelijke doelen willen bereiken. Per thema is er een coördinator vanuit de gemeente aangesteld. De vertegenwoordigers gaan samen met de gemeente op zoek naar inwoners of maatschappelijke partners die mee kunnen en willen denken.De themagroepen komen in het najaar drie keer bijeen om met elkaar aan het thema te werken. De data zijn:

  • 26 oktober 8.30 -  12.30 uur
  • 27 november 15.00 -  19.00 uur

Locaties worden binnenkort hier bekend gemaakt. Wilt u meepraten over een van de thema’s? Laat het ons weten. Stuur een mail naar beleidsociaaldomein@voorschoten.nl. De presentatie kunt u downloaden (PDF-document 697 kB).

Maandag 6 maart 2017 | Vertegenwoordigers thema’s bij elkaar

Op 6 maart zijn de vertegenwoordigers van de benoemde thema’s uit Voorschoten en Wassenaar bij elkaar gekomen om het vervolg te bespreken. Wat verwachten we van elkaar? Wat gaan de themagroepen doen en wat is de rol van de gemeente hierbij? Hoe komen we samen tot een nieuw beleidsplan? Download de presentatie.

Vrijdag 3 februari 2017 | beleidsfocusdag

Op vrijdag 3 februari zijn inwoners, professionals en maatschappelijke partners bij elkaar gekomen om met elkaar de belangrijkste punten voor het beleidsplan sociaal domein te bepalen. De deelnemers zijn uitgenodigd omdat ze al samenwerken met de gemeente of gevraagd zijn door een van onze partners mee te komen praten. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende thema’s genoemd die we met elkaar verder gaan uitwerken. Voor elk thema is een vertegenwoordiger aangewezen die de eerste stap zet om met dit thema aan de slag te gaan.

Achtergrond

Top