HOME  |  Renovatie groen en waterzone Voorwatering

Renovatie groen en waterzone Voorwatering

Op dinsdag 13 november 2018 zijn de werkzaamheden gestart voor het opknappen van de groen/waterzone langs de Voorwatering. Het gehele plan kunt u downloaden (PDF-document 2 MB)

De plannen voor de renovatie zijn tot stand gekomen via een participatietraject vanuit de bewonersvereniging “Het Wedde”. De gemeente en de bewonersvereniging hebben samen het plan opgevat de hele groenzone aan te pakken. Dit omdat de inrichting nu moeilijk te onderhouden is en niet aan het gewenste kwaliteitsniveau voldoet.

Gezamenlijk is een duurzame nieuwe inrichting besproken. De groencommissie van de bewonersvereniging heeft eerder aan alle direct omwonenden van Het Wedde, De Savornin Lohmanplantsoen en Wilhelmina Druckererf gevraagd mee te denken. Er zijn veel tips en aandachtspunten binnengekomen. Deze zijn als input aan ontwerpbureau Jos van de Lindeloof meegegeven. Rekening houdend met de input is een plan opgesteld. Dit is aan iedereen toegezonden die heeft meegedacht. 

Het voetpad wordt in april vernieuwd. Het wordt een voetpad van Nobre-cal, een halfverharding wat al veel is toegepast in Voorschoten. 

Top