HOME  |  Proefproject herontwikkeling Segaar Arsenaal

Proefproject herontwikkeling Segaar Arsenaal

Het Segaar/Arsenaalterrein aan de Leidseweg-Noord is aangewezen als proefproject voor ‘ontslakken’. Het college van B&W heeft hier op 10 mei 2016 een besluit over genomen. Bij dit besluit zijn ook uitgangspunten voor de planontwikkeling vastgesteld.

Wat is ontslakken?

Ontslakken is gericht op het versimpelen, versnellen en afbouwen van regels, aanpak, beleid, houding en gedrag binnen de ontwikkeling van een gebied. Bij ontslakken staat het initiatief centraal. Het uitgangspunt is dat het initiatief waarde toevoegt aan een wijk of een gebied.

De projectontwikkelaar zorgt ervoor dat er een plan komt dat inwoners en andere betrokkenen steunen.

De gemeente staat meer op afstand. Uiteraard blijft de gemeente wel bestemmingsplannen vaststellen en omgevingsvergunning verlenen. Deze aanpak past bij de aanpak van de Omgevingswet.

Te downloaden:

Top