HOME  |  Producten en diensten  |  Woning zoeken, urgentieverklaring

Woning zoeken, urgentieverklaring

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een woningbouwvereniging kan u een urgentieverklaring geven als u dringend woonruimte zoekt. Dit betekent dat u voorrang krijgt als u een woning wilt huren.

U kunt urgentie aanvragen als u voldoet aan de volgende punten:

  • u bent ouder dan 18 jaar
  • het is niet uw schuld dat u dringend een woning zoekt
  • u kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen ?"

Wat moet ik doen ?

U maakt een afspraak bij de woningbouwvereniging. U hoort dan of u de urgentie kunt aanvragen. Als dat zo is, dan geeft u de volgende informatie:

Waarom u dringend woonruimte nodig hebt.
Namen van personen of organisaties die uw situatie kunnen bevestigen.

Woonzorg Nederland Voorschoten verzorgt voor de gemeente de voorrangsverklaring

Top