HOME  |  Producten en diensten  |  Woning splitsen

Woning splitsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u uw gebouw splitsen in appartementsrechten en betreft het woningen die een huurprijs hebben onder de huurliberalisatiegrens?
In dat geval kunt u op grond van artikel 22 van de Huisvestingswet een splitsingsvergunning aanvragen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u uw woning mag splitsen. Hierbij houdt zij rekening met:

  • de verdeling van woonruimte in de gemeente;
  • splitsen van de woning mag stadsvernieuwing niet in de weg staan;
  • of de woning geschikt is om te splitsen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
  • Soms hebt u ook een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • een splitsingsplan
  • een taxatierapport
Top