HOME  |  Producten en diensten  |  Vreemdelingenpaspoort

Vreemdelingenpaspoort

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een geldige verblijfsvergunning hebt, maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u naar alle landen reizen, behalve naar uw land van herkomst.

Vreemdeling of vluchteling

Als u een vluchtelingenstatus hebt, vraagt u geen vreemdelingen- maar een vluchtelingenpaspoort aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Hoe lang uw vreemdelingenpaspoort precies geldig is, hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning. U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u:

 • geen vluchtelingenstatus hebt;
 • geen paspoort van uw land van herkomst hebt;
 • in Nederland woont, maar u hebt niet de Nederlandse nationaliteit;
 • een verblijfsvergunning hebt;
 • staat ingeschreven bij de gemeente waar u het paspoort aanvraagt.

Kinderen een eigen vreemdelingenpaspoort

Kinderen met een verblijfsvergunning, hebben een eigen vreemdelingenpaspoort nodig. Om deze aan te vragen, is schriftelijke toestemming nodig van de ouders of een voogd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor een vreemdelingenpaspoort moet er tweemaal schriftelijk een aangetekend verzoek bij de eigen autoriteiten worden gedaan, waarin om een paspoort wordt verzocht. Dit wordt alleen verzocht indien er een nationaliteit bekend is.

Het verzoek dient het volgende te bevatten:

 • verzoek om aanvraagformulier
 • eigen personalia, geboortedatum en geboorteplaats
 • bewijsstukken omtrent de identiteit

Het verzoek dient in de officiële landstaal van de aanvrager te zijn geschreven. Deze brief dient door een beëdigd tolk / vertaler te worden vertaald, tenzij het verzoek in het Nederlands, Engels, Frans of Duits is opgesteld.

Hierop zijn uitzonderingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker Klant Contact Centrum.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U neemt de volgende zaken mee bij de aanvraag:

 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Alle reisdocumenten die u bezit, eventueel uw oude vreemdelingenpaspoort.
 • Een goed gelijkende kleurenpasfoto. Een pasfoto die aan de pasfoto-eisen voldoet.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat uw eigen land geen paspoort kan of wil verstrekken.
 • Kinderen jonger dan 18 die een eigen vreemdelingenpaspoort willen, hebben schriftelijke toestemming nodig van (beide) ouder(s), voogd. De echtheid van de handtekeningen moet worden aangetoond met de geldige identiteitsbewijzen van (beide) ouder(s), voogd.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het ?"

Wat kost het ?

2019:

Vreemdelingen paspoort € 53,95

Extra kosten bij spoedaanvraag € 48,60

2018:

Vreemdelingen paspoort € 52,00

Extra kosten bij spoedaanvraag € 47,55

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Het duurt 2 tot 4 maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. De procedure duurt zo lang, omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

Top