HOME  |  Producten en diensten  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Online digitaal regelen?"

Online digitaal regelen?

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

 • Het is alleen mogelijk een verhuizing binnen Voorschoten of naar Voorschoten door te geven.
 • In de gemeente is het niet mogelijk om verhuizing door te geven zonder huur of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner van de woning.
 • In sommige gevallen is er sprake van een overeenkomst of een ander soort contract. (zorginstelling)
 • Bij het  digitaal doorgeven van een  verhuizing heeft u deze documenten digitaal nodig.
 • Veel bestanden zijn mogelijk bijvoorbeeld ook een goed leesbare foto. Maximaal 5 mb per bestand.
 • In het document moet het adres van de nieuwe woning en om wat voor soort document het gaat te zien zijn. Hiernaast moet de naam van de huurder/koper te zien zijn en de pagina van het contract met de handtekeningen moet worden toegevoegd.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig ?"

Wat heb ik nodig ?

Digitaal doorgeven
•    uw DigiD inlogcode
•    Toestemming hoofdbewoner online digitaal (inwoning)
•    scan van het  huur- of koopcontract van nieuwe woonruimte/woning (hoofdbewoner)
•    scan van de huisvestingsvergunning bij een huurwoning van de woningbouwvereniging (indien aanwezig) (hoofdbewoner)

Persoonlijk doorgeven
•    uw geldige identiteitsbewijs
•    Toestemming hoofdbewoner (inwoning)
•    huur- of koopcontract van nieuwe woonruimte/woning (hoofdbewoner)
•    scan van de huisvestingsvergunning bij een huurwoning van de woningbouwvereniging (indien aanwezig) (hoofdbewoner)

Schriftelijk doorgeven
•    het verhuisformulier van de gemeente
•    een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
•    Toestemming hoofdbewoner (inwoning)
•    huur- of koopcontract van nieuwe woonruimte/woning (hoofdbewoner)
•    scan van de huisvestingsvergunning bij een huurwoning van de woningbouwvereniging (indien aanwezig) (hoofdbewoner)
Antwoordnummer 10018, 2250 WB Voorschoten

Briefadres of inwoning
Een briefadres is een adres waarop u tijdelijk uw post kunt ontvangen als u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? Dan hebt u het volgende nodig:
•    kopie van uw geldige identiteitsbewijs
•    brief waarin staat waarom u een briefadres wilt
•    brief van de hoofdbewoner waarin staat dat deze ervoor zorgt dat u uw post krijgt
•    kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Top