HOME  |  Producten en diensten  |  Subsidie

Subsidie

 • Wat is het ?

  Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die in lijn liggen met het gemeentelijk beleid. Gemeente Voorschoten verstrekt subsidies ten behoeve van activiteiten die primair gericht zijn op de Voorschotense bevolking.

  Of u in aanmerking komt voor subsidie hangt af van het vastgesteld gemeentelijk beleid en de beleidsdoelen. De activiteiten van uw organisatie moeten samenhang hebben met deze doelen.

  Denkt u erover om subsidie aan te vragen voor uw activiteiten in 2020? Informatie over het nieuwe subsidiebeleid vindt u hier. U kunt ook een afspraak maken voor het spreekuur via subsidies@voorschoten.nl of bel 14071.

  De nadere regelingen voor huurcompensatie, monumenten en Voor- en vroeg schoolse educatie komen hier ook, als deze op korte termijn zijn vastgesteld.

 • Direct online regelen

  De formulieren voor de aanvraag van een subsidie op basis van het Subsidieplan 2020-2023 zijn sinds 05-07-2019 beschikbaar.

  Daarnaast komen er ook aanvraagformulieren voor het aanvragen van de volgende subsidies:

  • Huurcompensatie
  • Monumenten
  • Voor- en vroeg schoolse educatie (VVE)

 • Hoe werkt het ?

  Na het aanklikken van een formulier onder Direct online regelen, waarbij een keuze wordt gemaakt voor het soort subsidie, kan gestart worden met het aanvragen de subsidie.

  Hierbij wordt de aanvrager stapsgewijs meegenomen door een aantal vragen, die voldoende informatie moeten verschaffen voor de aanvraag.

  Belangrijk is dat u, naast het beantwoorden van de vragen, ook een aantal documenten kunt uploaden; zie hiervoor onder het tabje Wat heb ik nodig?

  https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/subsidiebeleid-hoe-werkt-het_45374/

 • Wat moet ik doen ?

  Datum van indiening:

  1. Een aanvraag voor een subsidie op basis van het subsidieplan 2020-2023 wordt tussen 1 juli en 15 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.

  Bezwaar maken

 • Wat heb ik nodig ?

  Zorg dat u onderstaande bijlages klaar heeft staan voordat u de subsidie aanvraagt. U heeft per stap in het formulier maximaal 15 minuten.

  Voor een subsidie op basis van het Subsidieplan 2020-2023 moet u de volgende documenten uploaden:

  • een overzicht van de totale geraamde inkomsten en uitgaven met betrekking tot de activiteit, waarbij gespecificeerd de kosten die niet redelijkerwijs zijn door te berekenen aan de leden/gebruikers of bezoekers/deelnemers.
  • een nadere onderbouwing van de activiteiten, die per (sub)thema verschilt, gericht op de specifieke subsidievoorwaarden.

  Als u nooit eerder een aanvraag heeft gedaan voor uw organisatie bij de gemeente Voorschoten, dient ook een afschrift van de oprichtingsakte of een actuele versie van de statuten en de laatst opgemaakte jaarrekening ingediend worden.

  Voor de Huurcompensatie

  WORDT NADER INGEVULD

  Voor de Monumentensubsidie

  WORDT NADER INGEVULD

  Voor de Voor -en vroeg schoolse educatie (VVE)

  WORDT NADER INGEVULD

Top