HOME  |  Producten en diensten  |  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

Subsidie voor maatschappelijke organisaties

 • Wat is het ?

  Een subsidie is een (tijdelijke) financiële bijdrage. De gemeente verstrekt subsidie aan organisaties die bijdragen aan het behalen van de maatschappelijke doelen. Voorbeelden van deze doelen zijn: ‘kinderen groeien gezond en veilig op’ en ‘er is een divers kunst en cultuur aanbod voor bewoners en bezoekers’. Ook moeten de activiteiten voornamelijk gericht zijn op de inwoners van Wassenaar.

  De gemeente maakt onderscheid in structurele (meerjarige) subsidie, incidentele (eenmalige) subsidie en jeugdledensubsidie.

  In de samenvatting van het Subsidieplan Voorschoten 2020-2023  leest u welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

  In de Algemene Subsidieverordening Voorschoten  leest u de juridische uitgangspunten voor zowel de gemeente als de aanvrager.

 • Direct online regelen

  DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  In de periode van 1 juli tot 15 september 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een structurele subsidie. Een aanvraag voor een incidentele subsidie, jeugdledensubsidie of een monumentensubsidie kunt u altijd indienen. Houdt rekening met het volgende:

  · U doet de aanvraag digitaal.

  Heeft u vragen? Voor technische en administratieve vragen kunt u terecht bij Team Subsidies, bereikbaar via subsidies@voorschoten.nl

  Voor beleidsinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met uw vaste beleidsmedewerker. Weet u niet wie dat is? Vraag het aan Team Subsidies.

 • Hoe werkt het ?

  • Na het aanklikken van een formulier onder Direct online regelen, kan gestart worden met het aanvragen van de subsidie.
  • Hierbij wordt de aanvrager stapsgewijs meegenomen door een aantal vragen, die voldoende informatie moeten verschaffen voor de aanvraag.
  • Belangrijk is dat u, naast het beantwoorden van de vragen, ook een aantal documenten kunt uploaden; zie hiervoor onder het tabje Wat heb ik nodig?

 • Wat moet ik doen?

  • Met een aantal korte vragen verwijzen wij u naar het juiste formulier;
  • U doorloopt de digitale vragenlijst;
  • U voegt de gevraagde documenten bij;

  Wat gebeurt er daarna?

  • U ontvangt een bevestiging van ontvangst en een kopie van uw aanvraag;
  • Team subsidies kijkt of de aanvraag compleet is en vraagt u om extra informatie als dat nodig is;
  • Een beleidsmedewerker beoordeelt of uw aanvraag inhoudelijk duidelijk en compleet is; voldoet aan de eisen zoals die in het subsidieplan en de verordening staan; en past binnen het beschikbare budget (in combinatie met alle andere aanvragen)
  • In december ontvangt u het besluit van de gemeente. Dat is nadat de gemeenteraad de begroting , inclusief het totaal beschikbare subsidiebudget, heeft vastgesteld.

  Tip! Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag, van de gemeente of een mede bestuurslid, dan bieden de digitale overlegplatforms mogelijkheden. U kunt dan met de functie ‘scherm delen’ gezamenlijk de aanvraag invullen.

 • Wat kost het ?

  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Top