HOME  |  Producten en diensten  |  Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

De gemeente verzorgt de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In de gemeente wordt voor een schoonwateraansluiting HWA een groene kleur buis van pvc gebruikt.

En voor het vuilwater DWA een grijze buis pvc gebruikt.

Standaard wordt een diameter van rond 125 mm aangeboden.

De aanlegdiepte wordt bepaald door de gemeente. Deze is mede afhankelijk van de hoogteligging van Gas en Waterhoofdleidingen.

Iedere aanvrager ( eigenaar)  dient op eigen terrein vlak achter de erfgrens een ontstoppingsstuk in de leiding in te bouwen.

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Geef aan om hoeveel aansluitingen het gaat en de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig ?"

Wat heb ik nodig ?

  1. Een situatieschets.
  2. Een verklaring over de aard van het stelsel (gescheiden of gecombineerd).
U vindt hier informatie over: "Wat kost het ?"

Wat kost het ?

Kosten kunt u navragen bij de rioolbeheerder.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Na een aanvraag voor een rioolaansluiting ontvangt u  z.s.m. een offerte van de gemeente.

Na betaling van het bedrag uit deze offerte zal met u een afspraak worden gemaakt over de datum van uitvoering.

In de regel staat hiervoor een termijn van een tot  twee weken nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

Top