HOME  |  Producten en diensten  |  Reclamemateriaal verspreiden

Reclamemateriaal verspreiden

  • Wat is het?

    Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit wilt doen.

  • Hoe werkt het?

    De gemeente verwacht dat u zelf het eventuele zwerfvuil veroorzaakt na het uitdelen van uw reclamemateriaal opruimt. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

Top