HOME  |  Producten en diensten  |  Opgraven en herbegraven/alsnog cremeren

Opgraven en herbegraven/alsnog cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot hebt u een vergunning nodig. Opgraven kan worden toegestaan als een aanvraag voor een vergunning bij de burgemeester is aangevraagd óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna.

U mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt begraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het ?"

Hoe werkt het ?

Contact begraafplaatsbeheerder op 071 - 561 39 54

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Top