HOME  |  Producten en diensten  |  Minimaregelingen

Minimaregelingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt hiervoor contact opnemen met werk en Inkomen van de gemeente Leidschendam- Voorburg via 14070 keuze 2

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een vergoeding of bijdrage voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopieën van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.
Top