HOME  |  Producten en diensten  |  Kleding inzamelen

Kleding inzamelen

 • Wat is het?

  Als u huis-aan-huis kleding wilt inzamelen voor een goed doel, stemt u dit af met de gemeente.

 • Direct online regelen

  DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  eHerkenningDe gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het?

  Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt bij welke organisaties kleding inzamelen voor goede doelen. Betrouwbare organisaties krijgen het CBF-keurmerk. Hierdoor weten donateurs dat ze met een gerust hart kunnen geven. De gemeente checkt bij het CBF of uw organisatie dit keurmerk heeft.

  Voor kledinginzameling gelden bepaalde regels. Zo verleent de gemeente maximaal 9 vergunningen per jaar, verdeeld over het aantal maanden van het jaar. Aanvragen worden voor 31 december van het jaar waarvoor het moet gelden beantwoord.

 • Wat moet ik doen?

  Meld bij de gemeente dat u kleding wilt inzamelen. Geef hierbij de volgende informatie:

  • naam en contactgegevens van de aanvrager
  • waar en wanneer de inzameling plaatsvindt
  • wat het doel is van de inzameling
  • voor wie de kleding is bestemd
 • Wat kost het ?

  De legeskosten bedragen € 45,50.

  Vrijstellingen

  Leges worden niet geheven voor;

  het houden van activiteiten, waardoor een vergunning is vereist op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), worden georganiseerd door plaatselijke groepen, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn zonder winstoogmerk en ten algemene nutte, blijkende uit de statuten.

  De gemeente toetst uw aanvraag aan het advies Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvragers krijgen voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het moet gelden, bericht van de gemeente.

Top