HOME  |  Producten en diensten  |  Idee voor wijk of buurt

Idee voor wijk of buurt

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

eHerkenningDe gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wijkinitiatieven zijn bedoeld om de leefbaarheid in wijken te stimuleren. Heeft u een idee om het genot van wonen in uw wijk te vergroten, dan kunt u dit samen met andere wijkbewoners uitwerken en realiseren.

 • de openbare ruimte verbeteren
 • de contacten in de wijk bevorderen
 • de communicatie en participatie in de wijk verbeteren
 • de (sociale)veiligheid of het kunnen omgaan met hinder vergroten
 • een buurttuin aanleggen
 • samen tuingereedschap aanschaffen om het plantsoen te onderhouden
 • een wijkmarkt of wijkconcert organiseren
 • een training van vrijwilligers organiseren om te kunnen helpen bij een project voor beschermd wonen van GGZ-cliënten in de wijk
 • extra verlichting op plekken die als onveilig worden ervaren
 • buurtwhatsapp
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente ondersteunt het idee bijvoorbeeld door u te helpen bij aanvragen van benodigde vergunningen. De uitvoering van het project ligt geheel bij de initiatiefnemers.

Beoordeling van de ideeën vindt regelmatig plaats en daarbij wordt met u contact gezocht.

De wijkmanager gaat in gesprek met wijkbewoners, -verenigingen, partners en collega’s en stimuleert initiatieven en kijkt of ideeën en plannen in een wijk uitvoerbaar en haalbaar zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Via het online digitale formulier wordt u gevraagd een uitleg te geven over uw idee. U wordt met de vraagstelling geholpen om een goede uitleg te geven over uw idee maar ook zelf inhoudelijke bewust te worden van het idee.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Criteria beoordeling wijk idee.

 • Het initiatief verbetert van de leefbaarheid in de buurt en vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving wordt vergroot.
 • Het initiatief is voor een groep bewoners (collectief) bestemd. Initiatieven gericht op eigen belang komen niet in aanmerking.
 • De aanvraag moet passen binnen de geldende wetgeving en het gemeentelijk beleid.
 • Er is duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief en over de inzet van bewoners.
 • Het initiatief mag niet leiden tot een structurele bijdrage door de gemeente: er moet sprake zijn van een éénmalige ondersteuning.
 • Uitgangspunt is dat de initiatiefnemers zelf het beheer voeren en aansprakelijk zijn voor eventueel schadeherstel. Toekomstige beheersaspecten kunnen in het idee worden uitgewerkt.
   

Top