HOME  |  Producten en diensten  |  Geheimhouden persoonsgegevens

Geheimhouden persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u liever niet hebt dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U hebt altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • particulieren
 • commerciële instellingen
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente. Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs toe.
 • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

 • uw eigen persoonsgegevens, en
 • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar.

Kinderen vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. Bij uw aanvraag zit een kopie van uw legitimatiebewijs.
 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het ?"

Wat kost het ?

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt binnen 5 werkdagen de geheimhouding.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Top