HOME  |  Producten en diensten  |  Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt. Bijvoorbeeld kosten voor verhuizen, inrichting van uw woning , kosten voor een bewindvoerder of eigen bijdrage voor rechtshulp? Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt.

Deel van kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Lening om kosten te betalen

Voor bepaalde kosten kunt u een lening krijgen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bijvoorbeeld voor spullen die lang mee gaan, zoals bedden en vloerbedekking. Krijgt u daar geen lening, dan kan de gemeente u een lening geven.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen ?"

Wat moet ik doen ?

Voor dit product wordt u doorverwezen naar de website van gemeente Leidschendam-Voorburg.
 
Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten

Spreekuur bijzondere bijstand

Inwoners van de gemeente Voorschoten kunnen voor aanvragen voor bijzondere bijstand nu ook terecht bij het informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg. Hiervoor heeft de gemeente om de twee weken op woensdagmiddag een speciaal spreekuur geopend. Het spreekuur is bestemd voor inwoners die nog niet bekend zijn bij het Servicecentrum van de gemeente Leidschendam-Voorburg en voor inwoners die slecht ter been zijn of door andere omstandigheden niet in staat zijn naar Leidschendam-Voorburg te reizen. Inwoners die gebruik willen maken van het spreekuur kunnen hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 088 – 654 9502 of via e-mail: welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl.

Top