HOME  |  Producten en diensten  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Direct online regelen"

Direct online regelen

U moet de bijstand uitkering aanvragen bij het UWV Werkbedrijf
U schrijft zich eerst digitaal in het UWV Werkbedrijf als werkzoekende én als aanvrager van een bijstandsuitkering. Een dubbele registratie dus! Kies "Inschrijven bij Werkbedrijf" voor registratie als werkzoekende
Kies vervolgens "Uitkering aanvragen" om uw aanvraag bijstandsuitkering te registreren
Beide inschrijvingen gebeuren digitaal en dus niet bij het UWV Werkbedrijf zelf!
U hebt DigiD nodig uw aanvraag te melden/registreren bij het UWV

Neem binnen 3 dagen na aanmelding telefonisch contact op met het UWV Werkbedrijf om uw inschrijving en aanvraag aan te melden. Contactgegevens staan in de bevestiging die u per e-mail ontvangt na uw digitale aanmelding.
U wordt vervolgens door de gemeente benaderd voor een afspraak met een poortwachter. Bij de afspraak neemt u alle bewijsstukken mee die op het formulier staan aangegeven.

Inschrijven bij het UWV Werkbedrijf

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. Vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

Top