HOME  |  Producten en diensten  |  Bijen houden

Bijen houden

 • Wat is het ?

  Bijen zijn beschermde dieren en kunnen hinder bezorgen in uw omgeving. Daarom is er een verbod op het houden van bijen als hobby of beroepsuitoefening. Wilt u dit toch doen? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen.

 • Direct online regelen

  DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  eHerkenningDe gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het ?

  Het houden van bijen kan door de gemeente aan regels worden gebonden. Houdt u rekening met de volgende zaken:

  • U mag geen bijen houden binnen 30 meter afstand van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, bijvoorbeeld bedrijven en scholen. Ook mag dit niet binnen 30 meter afstand van de openbare weg.
  • Het verbod geldt niet als u voldoende beschermingsmaatregelen neemt (door middel van een afscheiding van 2 meter) of als de omliggende gebouwen eigendom zijn van uzelf.
 • Wat moet ik doen ?

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • Voeg bij uw aanvraag een situatieschets met plattegrond.
  • Zet in uw aanvraag ook om hoeveel bijen en bijenkasten het gaat.
Top