HOME  |  Operatie Steenbreek: samen voor een groener Voorschoten

Operatie Steenbreek: samen voor een groener Voorschoten

Om de afname van het aantal insecten, droogte of extreme hoeveelheden neerslag, tegen te gaan doet Gemeente Voorschoten mee aan Operatie Steenbreek. In het kort gezegd: steen eruit, plantje erin. Door tuinen groener te maken, worden ze klimaatbestendiger, mooier en vergroten ze het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een groener Voorschoten! Doet u mee?

Nieuws
Wat doet de gemeente?
Initiatieven

Waarom een groener Voorschoten?

Het klimaat verandert. Langere periodes van droogte wisselen af met extreme regenbuien waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Door uw tuin te vergroenen wordt uw tuin klimaatbestendiger en komen er meer vogels en insecten.

  • Groen verhoogt de waarde van uw woning of bedrijfspand
  • Groen zorgt voor meer bijen die nu met uitsterven worden bedreigd
  • Groen heeft een positief effect op gezondheid en welzijn
  • Groen geeft in de zomer extra verkoeling
  • Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie CO₂

Wat kunt u zelf doen?

In Nederland is ongeveer 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit van particulieren. Dat betekent dat wij uw hulp hard nodig hebben! Kijk eens goed rond in uw tuin. Kunt u één of meerdere tegels vervangen door plantjes? Door klein te beginnen, maken we samen een groot verschil! Alvast een aantal tips om uw tuin te vergroenen:

  • Vang regenwater op in een regenton
  • Vervang één of meerdere tegels uit uw tuin voor een plantje
  • Bedenk een leuke actie met uw buurtgenoten
  • Ga moestuinieren
  • Kies bijvriendelijke planten

Via deze website houden wij op de hoogte van de initiatieven en ontwikkelingen binnen Voorschoten. Wilt u meer weten over Operatie Steenbreek, een initiatief opzetten of bent u al actief met het vergroenen van uw tuin? Deel het met ons door te mailen naar operatiesteenbreek@voorschoten.nl.

Fondsen voor het vergroenen van schoolpleinen

Door tuinen groener te maken, worden ze klimaatbestendiger, mooier en vergroten ze het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Daarom passen wij het ontstenen en vergroenen steeds vaker toe in onze activiteiten en stimuleren wij Voorschotenaren hetzelfde te doen. In het kader van het vergroenen en ontstenen van schoolpleinen zijn er drie fondsen die wij graag bij u onder de aandacht brengen.

Themafonds ‘Groenblauwe Schoolpleinen’

De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben samen het themafonds ‘Groenblauwe Schoolpleinen’ opgericht. Doel van het themafonds is om binnen 3 jaar 50 scholen te helpen een groenblauw schoolplein in te richten. Dit betekent stoeptegels eruit, natuur en water erin. In totaal wordt er voor 3 jaar een bedrag van € 620.000 beschikbaar gesteld. Basisscholen in Zuid-Holland kunnen sinds 15 maart 2019 een financiële bijdrage krijgen als zij hun schoolplein groenblauw inrichten. Kijk voor meer informatie op www.groenblauweschoolpleinen.nl.  Let op: Voor dit project kunnen vanaf 15 december 2019 weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen worden voor projecten in 2020. Bij het aanvragen van een bijdrage geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het is daarom van belang om nu al voorbereidingen voor de aanvraag te treffen, indien u belangstelling heeft.

Hoogheemraadschap van Rijnland, project ‘Maatschappelijke initiatieven’

Met dit project stelt het Hoogheemraadschap van Rijnland geld beschikbaar aan scholen die in 2019 hun schoolpleinen groenblauw willen inrichten. Heeft u al een plan gemaakt en kunt u de financiële hulp en expertise van het Hoogheemraadschap goed gebruiken? Stuur dan een e-mail naar info@rijnland.net o.v.v. Groenblauw schoolplein. Na zorgvuldige toetsing door het projectteam, kan het zo maar zijn dat ook uw school € 10.000 subsidie van het Hoogheemraadschap krijgt voor de realisatie van uw groenblauwe schoolplein! Kijk voor meer informatie op de website van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Fonds 1818

Fonds 1818 wil basisscholen aanmoedigen verschillende vormen van vergroening toe te passen op hun eigen plein en de mogelijkheden voor natuurbeleving en -educatie zo veel mogelijk te benutten. Hiervoor is het mogelijk een donatie aan te vragen als bijdrage in de kosten van de aanleg. Meer informatie vindt u op www.fonds1818.nl/groeneschoolpleinen.  

Nuttige links

Top