HOME  |  Onderhoudsniveau openbare ruimte

Onderhoudsniveau openbare ruimte

De gemeente Voorschoten heeft het budget voor het onderhoud van de openbare ruimte buiten flink moeten verlagen. Op dit moment voert de gemeente het onderhoud uit op niveau C. We werken daarom op een andere manier.  

We onderhouden op een minder hoog niveau

Dit betekent dat we bijvoorbeeld minder vaak vegen, maaien, borstelen en schoffelen. Gras en onkruid komt hoger te staan dan u gewend bent. Ook worden de afvalbakken minder vaak geleegd omdat we toestaan dat ze wat voller zijn.

De openbare ruimte mag er op een bepaalde manier uitzien

Dat wil niet zeggen dat we helemaal niets meer doen. Om een beeld te krijgen hoe de openbare ruimte eruit mag zien, ziet u hieronder verschillende voorbeelden.

Als de openbare ruimte niet in orde is dan helpt u ons en uw dorp door het te melden

Dit kan via de website of met de mijngemeente app. Ook kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 071. Wilt u een melding maken? Kijkt u vooraf of de openbare ruimte niet meer voldoet aan het gekozen niveau aan de hand van de voorbeelden hieronder. Als het niet voldoet kunt u een melding maken.

Voorbeelden van onderhoudsniveau C 

Algemeen
De openbare ruimte is sober, kan rommelig ogen en gebreken bevatten.

Groen algemeen
Er is redelijk veel onkruid en er ontbreekt beplanting.

Hagen
De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.

Onder bomen
Er is redelijk veel onkruid.

Afvalbakken
Redelijk wat deuken en gaten, heel wat beplakking en viezigheid. De bak mag bijna vol zijn.

Zwerfvuil
Er ligt redelijk wat zwerfvuil.

Onkruid bij straatmeubilair
Er is redelijk veel onkruid.

Verharding
Er is aanzienlijke spoorvorming.

Wegmarkeringen
Je ziet de markering slecht.

Top