HOME  |  Ondergrondse containers

Ondergrondse containers

Voorschoten krijgt ondergrondse containers

De bovengrondse containers voor restafval gaan in Voorschoten uit het straatbeeld verdwijnen en worden door de gemeente vervangen door ondergrondse containers. Ook komt er bij de hoogbouw een voorziening voor het GFT afval. De ondergrondse containers worden straks voorzien van een toegangssysteem waardoor alleen de bewoners van de hoogbouw toegang hebben tot de container.

De gemeente gaat ongeveer 50 locaties voorzien van ondergrondse restafval containers. De verwachting is dat de containers geplaatst worden in het derde kwartaal van 2018.

 
Bovengronds                                                            Ondergronds

Geen geluidsoverlast

De ondergrondse containers zijn voorzien van een 60 liter trog waardoor er alleen vuilniszakken in kunnen worden gegooid en er geen geluidsoverlast ontstaat bij het gebruik van de container. De container is hierdoor altijd gesloten, waardoor er geen ongedierte bij het afval kan komen.

Rustiger straatbeeld

Ondergrondse containers hebben meer inhoud waardoor voor vijf bovengrondse containers slechts één ondergrondse container hoeft te worden teruggeplaatst. Deze verandering geeft een rustiger straatbeeld en draagt bij een nette uitstraling van Voorschoten. Om volle containers (en bijgeplaatst afval) te voorkomen, worden de containers voorzien van een vol-meldingssysteem zodat onze inzameldienst op afstand de vulgraad kan meten en de containers op tijd kan ledigen.

Te downloaden:

Top