HOME  |  Duurzaam Voorschoten  |  Nieuws

Nieuws

 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer opengesteld 

  Na een tijdelijke stop wordt de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer opengesteld. Eigenaar-bewoners kunnen met de SEEH subsidie krijgen voor minimaal twee grote isolatieregelingen in de eigen woning.

  Voor wie?
  Naast het treffen van minimaal twee grote isolatieregelingen komt u voor de SEEH in aanmerking als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH. Daarnaast dient de bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf te zijn, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Voor eigenaren en bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er andere voorwaarden.

  Vanaf wanneer?
  De verwachting is dat de subsidie vanaf eind augustus 2019 weer kan worden aangevraagd bij de RVO. Het RVO voert de subsidieregelingen uit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De regeling en voorwaarden worden gepubliceerd in de Staatscourant en op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/seeh-eigenaar-bewoners. Let op! Er is alleen subsidie beschikbaar voor maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden en nadat u de werkzaamheden heeft verricht en betaald.
   
  Vragen?
  Zeker voor inwoners die ambitieuze plannen hebben om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning, is deze subsidieregeling erg interessant. Meer weten? Kijk dan op de website van het RVO

 • Operatie Steenbreek Voorschoten van start

  De gemeente Voorschoten sluit aan bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Onder het motto ‘Tegel eruit, plantje erin’ wil de gemeente woningeigenaren en huurders bewustmaken van de voordelen van een groene tuin. Deze vergroening is nodig om de gevolgen van de klimaat-veranderingen beter op te vangen en de afname van bijen en insecten tegen te gaan. De kick-off van Operatie Steenbreek Voorschoten vond plaats in de tuin van een enthousiaste inwoonster, Inez Milot.

  Voordelen groene tuin
  Dat een groene tuin voordelen biedt, kreeg Inez als kind al van haar ouders mee. ‘Mijn ouders vertelden mij zo’n 50 jaar geleden al dat het aantal droge periodes zou stijgen. Droge periodes en extreme hoosbuien wisselen elkaar nu af. Bij de energietransitie denken mensen vaak aan zonnepanelen en windmolens, maar vergroenen is de basis voor een succesvolle energietransitie en een gezond leefklimaat. Groen zorgt namelijk voor CO₂-reductie en vermindert of voorkomt wateroverlast. De planten, kruiden en bloemen in onze tuin trekken veel bijen en insecten aan. En die trekken op hun beurt weer meer insectenetende vogels aan. Onze tuin staat voor mij voor plezier, inspiratie en ontspanning. Zo ontdek ik elke dag weer iets nieuws in dit avontuurlijk samenspel van planten, dieren en elementen.’

  Acties
  De gemeente zal dit jaar in samenwerking met partners en inwoners diverse acties initiëren om Operatie Steenbreek in Voorschoten vorm te geven. ‘Zo werken we samen aan een klimaatbestendige toekomst van onze gemeente’, aldus duurzaamheidswethouder Monique Lamers. ‘De tuin van Inez Milot is naast klimaatbestendig ook een prettige leefomgeving voor bijen en insecten. Met Operatie Steenbreek hopen we inwoners te inspireren om een bijdrage te leveren aan de vergroening van Voorschoten. Iedereen kan en mag meedoen aan dit project. Ook met kleine acties maken we samen een groot verschil.'
   
  Kijk voor meer informatie op www.voorschoten.nl/operatiesteenbreek.
  Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar operatiesteenbreek@voorschoten.nl.   

  Foto-informatie: van links naar rechts: Bert Metsemakers, wethouder Monique Lamers en Inez Milot.

Top