HOME  |  Duurzaam Voorschoten  |  Nieuws

Nieuws

 • Duurzaamheidsbijeenkomst ondernemers positief ontvangen

  Op woensdag 19 september 2019 vond in The British School in Voorschoten een duurzaamheidsbijeenkomst voor ondernemers uit Voorschoten en Wassenaar plaats. De avond werd georganiseerd door de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, Ondernemend Wassenaar en Ondernemersvereniging Voorschoten.

  Werd er op deze avond een belangrijke stap gezet naar een klimaatneutraal bedrijfsleven in Voorschoten en Wassenaar? De ruim zestig bezoekers leken de vraag met ‘ja’ te beantwoorden.
  Het onderwerp leeft, al bleek dat er nog een lange weg te gaan is, voordat het echt zo ver is.

  Paul Topping vertelde over de duurzame inspanningen van The Britisch School. Leerlingen van het Eco-team vertelde het verhaal over hun duurzame inspanningen. Ook de door de leerlingen gedeelde passie met de jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg kwam aan bod. Hans Oedzes liet namens beide Omgevingsdiensten (Voorschoten en Wassenaar behoren op dit vlak tot twee verschillende regio’s) zien dat men graag samen schouder aan schouder werkt aan het verduurzamen van hun bedrijfsvoering in plaats van op te treden als politieagent, die veranderingen afdwingt.

  Dat er in Wassenaar en Voorschoten met name op de bedrijventerreinen al veel gebeurt, bewezen de voorzitters Berry van der Holst (Maaldrift) en Mark van Rooyen (Dobbewijk). Indrukwekkend was het verhaal van Berry over de plaatsing van zonnepanelen op Maaldrift. Dit project werd binnen acht maanden gerealiseerd. En Mark verwacht binnenkort met behulp van de gemeente ook in de Dobbewijk veel op energieverbruik te gaan besparen.

  Wethouders Monique Lamers (Voorschoten) en Lia de Ridder (Wassenaar) gaven uitleg over de duurzame initiatieven van beide gemeenten. Zo wordt er hard gewerkt aan lokale klimaatplannen, het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en worden er diverse acties opgezet om particulieren en bedrijven te ondersteunen met het treffen van duurzame maatregelen.

  Na afloop konden de bezoekers onder het genot van door de school aangeboden hapjes en drankjes een korte enquête invullen. Uit de antwoorden moet blijken welk vervolg de avond het beste kan krijgen. Via onze website en socialmediakanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 • Gemeente faciliteert netwerk van energie- ambassadeurs

  Een energieneutraal Voorschoten kunnen we alleen samen realiseren. Daarom zoeken we als gemeente voortdurend de samenwerking met onze inwoners. Een van de acties die we daartoe ondernemen, is het faciliteren van een netwerk van energie-ambassadeurs. Op dinsdag 1 oktober heeft in aanwezigheid van duurzaamheidswethouder Monique Lamers de eerste bijeenkomst met acht energie-ambassadeurs uit Voorschoten plaatsgevonden. Diverse ideeën om met buurtgenoten energie te besparen werden met elkaar gedeeld. Tijdens de volgende bijeenkomst in november zullen concrete vervolgacties worden afgestemd.

  Wethouder Lamers: ‘We staan aan het begin van de grote overgang naar duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en warmte. Als gemeente waarderen we het enorm dat de energie-ambassadeurs bereid zijn zich samen met ons in te zetten voor een duurzaam Voorschoten.’

  Wat is een energie-ambassadeur?

  Energie-ambassadeurs zijn enthousiaste inwoners die zich in hun wijk inzetten om samen met buurtgenoten energie te besparen. Een aantal inwoners is al aan de slag met energie opwekken door middel van zonnepanelen of energie besparen door het isoleren van de woning. Deze kennis en ervaring delen zij graag met hun buurtgenoten. Energie-ambassadeurs geven informatie over het treffen van duurzame maatregelen. Zo kunnen zij door middel van infraroodopnamen buurtgenoten helpen na te gaan of, en op welke wijze, in de woning energie bespaard kan worden. Ook kunnen zij doorverwijzen naar specialisten die hierin kunnen adviseren.

  Duurzaam Bouwloket

  Duurzaam Bouwloket verzorgt de opleiding van de energie-ambassadeurs. De gemeente Voorschoten werkt al geruime tijd samen met Duurzaam Bouwloket om inwoners te ondersteunen met het treffen van energiebesparende maatregelen. Op www.duurzaambouwloket.nl staan adviezen en producten om uw woning te verbeteren en treft u gespecialiseerde regionale en lokale bedrijven die u daarbij kunnen helpen.  

  Wijkgerichte aanpak

  Uit de wijk Noord-Hofland hebben diverse energie-ambassadeurs zich aangemeld. Heeft u interesse om energie-ambassadeur in uw wijk te worden? Meld u zich dan aan via duurzaam@voorschoten.nl.

 • Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer opengesteld 

  Na een tijdelijke stop wordt de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer opengesteld. Eigenaar-bewoners kunnen met de SEEH subsidie krijgen voor minimaal twee grote isolatieregelingen in de eigen woning.

  Voor wie?
  Naast het treffen van minimaal twee grote isolatieregelingen komt u voor de SEEH in aanmerking als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH. Daarnaast dient de bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf te zijn, of dat deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Voor eigenaren en bewoners binnen een Verenigingen van Eigenaren (VvE) gelden er andere voorwaarden.

  Vanaf wanneer?
  De verwachting is dat de subsidie vanaf eind augustus 2019 weer kan worden aangevraagd bij de RVO. Het RVO voert de subsidieregelingen uit in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De regeling en voorwaarden worden gepubliceerd in de Staatscourant en op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/seeh-eigenaar-bewoners. Let op! Er is alleen subsidie beschikbaar voor maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden en nadat u de werkzaamheden heeft verricht en betaald.
   
  Vragen?
  Zeker voor inwoners die ambitieuze plannen hebben om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning, is deze subsidieregeling erg interessant. Meer weten? Kijk dan op de website van het RVO

 • Operatie Steenbreek Voorschoten van start

  De gemeente Voorschoten sluit aan bij de landelijke campagne Operatie Steenbreek. Onder het motto ‘Tegel eruit, plantje erin’ wil de gemeente woningeigenaren en huurders bewustmaken van de voordelen van een groene tuin. Deze vergroening is nodig om de gevolgen van de klimaat-veranderingen beter op te vangen en de afname van bijen en insecten tegen te gaan. De kick-off van Operatie Steenbreek Voorschoten vond plaats in de tuin van een enthousiaste inwoonster, Inez Milot.

  Voordelen groene tuin
  Dat een groene tuin voordelen biedt, kreeg Inez als kind al van haar ouders mee. ‘Mijn ouders vertelden mij zo’n 50 jaar geleden al dat het aantal droge periodes zou stijgen. Droge periodes en extreme hoosbuien wisselen elkaar nu af. Bij de energietransitie denken mensen vaak aan zonnepanelen en windmolens, maar vergroenen is de basis voor een succesvolle energietransitie en een gezond leefklimaat. Groen zorgt namelijk voor CO₂-reductie en vermindert of voorkomt wateroverlast. De planten, kruiden en bloemen in onze tuin trekken veel bijen en insecten aan. En die trekken op hun beurt weer meer insectenetende vogels aan. Onze tuin staat voor mij voor plezier, inspiratie en ontspanning. Zo ontdek ik elke dag weer iets nieuws in dit avontuurlijk samenspel van planten, dieren en elementen.’

  Acties
  De gemeente zal dit jaar in samenwerking met partners en inwoners diverse acties initiëren om Operatie Steenbreek in Voorschoten vorm te geven. ‘Zo werken we samen aan een klimaatbestendige toekomst van onze gemeente’, aldus duurzaamheidswethouder Monique Lamers. ‘De tuin van Inez Milot is naast klimaatbestendig ook een prettige leefomgeving voor bijen en insecten. Met Operatie Steenbreek hopen we inwoners te inspireren om een bijdrage te leveren aan de vergroening van Voorschoten. Iedereen kan en mag meedoen aan dit project. Ook met kleine acties maken we samen een groot verschil.'
   
  Kijk voor meer informatie op www.voorschoten.nl/operatiesteenbreek.
  Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar operatiesteenbreek@voorschoten.nl.   

  Foto-informatie: van links naar rechts: Bert Metsemakers, wethouder Monique Lamers en Inez Milot.

Top