HOME  |  Nieuw subsidiebeleid vanaf 1 januari 2020

Nieuw subsidiebeleid vanaf 1 januari 2020

Een zo breed mogelijk cultuur- en sportaanbod in Voorschoten behouden met een teruglopend subsidiebudget. Dat is een uitdaging. Daarom wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld en gekoppeld aan een maatschappelijke agenda. In het nieuwe beleid staat centraal wat verenigingen bijdragen aan gezamenlijke doelen die we willen bereiken voor Voorschoten. Zoals bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen, zodat we langer gezond blijven.

De doelen die we met subsidie willen bereiken, vatten we samen in een maatschappelijke agenda. De basis hiervoor is gelegd in het coalitieakkoord, bestaand beleid en de begroting 2019. Hoe we de agenda verder gaan vormgeven bespreken we met alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

1e gespreksronde februari

De eerste stap is in gesprek gaan met de partijen van wie de subsidierelatie is beëindigd. Op 4 februari is de eerste bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en de eerste ideeën voor meer samenwerking zijn uitgewisseld aan levendige discussietafels. Natuurlijk leven er zorgen en vragen. Ook is er behoefte om het concreet te maken. De ingeslagen aanpak wordt in grote lijnen gesteund. Daarom zijn we met alle betrokkenen in gesprek. De vervolgbijeenkomst voor deze groep was op 11 februari. En op 4 maart zijn de partijen van de brede welzijnsorganisatie uitgenodigd.

2e gespreksronde april

In april start de tweede bredere gespreksronde waarbij alle betrokken partijen/aanbieders kunnen meepraten en denken hoe we de meest maatschappelijke impact kunnen organiseren. In de zomer moet de maatschappelijke agenda en het subsidiestelsel nieuwe stijl staan, en eind van het jaar moet elke vereniging weten waar hij financieel aan toe is.

Top