HOME  |  Duurzaam Voorschoten  |  Netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

De gemeente wil tijdens de netwerkbijeenkomst kennis, ervaring en ideeën over verduurzaming
samenbrengen. We willen met betrokken inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties aan de slag. Alle initiatieven van inwoners, ondernemers en overige partijen, worden onder deze noemer gefaciliteerd, voorzien van informatie en verbonden. De netwerkbijeenkomst wordt in 2019 een aantal keer georganiseerd.

Wilt u uitgenodigd worden voor de eerstvolgende netwerkbijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl.

Top