HOME  |  Markt

Markt

TIJDELIJKE OPSTELLING WEEKMARKT VERLENGD TOT 1 APRIL 2021

Vanwege de 1,5 meter richtlijn is de weekmarkt op vrijdag in Voorschoten, vanaf 5 juni tijdelijk verplaatst naar het Treubplein en het Sir Winston Churchillplein. Dat zou in eerste instantie gelden tot 1 oktober, met kans op verlenging. Het college van B&W heeft, gezien de onveranderde omstandigheden, besloten dat de verplaatsing van de vrijdagmarkt verlengd wordt voor de periode van 1 oktober tot 1 april of tot een eerdere datum in deze periode. (Indien de veiligheidsvoorschriften de mogelijkheid eerder bieden de markt in zijn terug te laten keren naar de Voorstraat). 

Wethouder Paul de Bruijn (Economische Zaken): “Het is voor het gemeentebestuur van Voorschoten een lastig besluit, omdat er verschillende belangen spelen in dit gebied. Deze tijd stelt ons echter voor uitdagingen die we alleen kunnen oplossen als we rekening houden met elkaar. Wij verwachten daarom dat er begrip is voor het besluit om de tijdelijke opstelling van de weekmarkt te verlengen.”

Indeling Markt
De indeling van de markt wordt vanaf 1 oktober op kleine punten aangepast. Door deze aanpassingen wordt meer ruimte geboden aan bezoekers van de markt en wordt het zicht op en bereikbaarheid van de reguliere ondernemers aan het Treubplein op marktdagen verbeterd. De nieuwe indeling vindt u onderaan deze pagina. 

Parkeren
Bezoekers van ons centrum kunnen ook op marktdagen gratis parkeren in de parkeergarage van de Albert Heijn of de Dirk. Beide garages bieden voldoende parkeergelegenheid en zo blijft ons centrum makkelijk en snel bereikbaar voor u.

Top