HOME  |  Leidseweg Noord

Leidseweg Noord

Aanleiding

Voor Leidseweg noord deel zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober 2018 besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Het schetsontwerp is samen met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

Welke zaken spelen er nu?

Kapvergunning aangevraagd

Zoals aangekondigd is de kapvergunning voor het kappen van een aantal bomen op 20 december aangevraagd. U kunt de aanvraag inzien via deze link

Twee of één richtingsverkeer?

We hebben vragen gekregen over de nieuwe verkeerssituatie, daarom hier een korte toelichting: De Leidseweg noord deel zuid wordt heringericht naar een 30-km-zone en blijft een twee-richting-verkeersweg.

Doorgaandverkeer bord bij kruising Trompweg/Leidseweg

Tijdens de informatieavond van 3 december 2019 is aangegeven dat we gaan bekijken of het doorgaande verkeer bij de kruising Trompweg/Leidseweg meer via de Admiraal de Ruytersingel geleid kan worden door middel van een verkeersbord. Dit bord wordt geplaatst als de nieuwe inrichting gerealiseerd is. De nieuwe situatie op deel zuid wordt dan aangegrepen om te promoten dat het doorgaande verkeer via de Admiraal de Ruytersingel gaat rijden.

Informatieavond

Op 3 december 2019 is een informatiebijeenkomst gehouden in het Cultureel Centrum. De avond bestond uit twee delen.In het eerste deel werd het concept Definitief Ontwerp (DO) nader toegelicht, waarbij:

  • Wethouder Lamers de drie speerpunten heeft toegelicht die binnen dit project een grote rol spelen als het gaat om duurzaamheid; te weten Water, Ruimtelijke kwaliteit en Leefomgeving.
  • Irma Gross (landschapsarchitect) aan de hand van een presentatie heeft toegelicht welke aspecten mee tellen bij het vormgeven van een groen-ontwerp.
  • De DO-tekeningen gepresenteerd zijn door Omniform en aanwezigen de gelegenheid gekregen om vragen te stellen.

Uitdaging

Op het gebied van water en riolering hebben we nog een uitdaging. Wij hebben veel klachten gekregen over wateroverlast. Ook heeft het veranderende klimaat effecten op de uitgangspunten voor de ondergrondse inrichting. We zoeken nog naar oplossingen voor deze problematiek. Het is hierdoor noodzakelijk om uit te lopen op de huidige planning, deze ging oorspronkelijk uit van start uitvoering november 2019. We verwachten niet dat deze uitdaging gevolgen heeft voor de bovengrondse inrichting, waardoor de gepresenteerde concept-DO-tekeningen zo goed als gereed zijn.

Wat zijn de vervolgstappen?

U heeft tot en met woensdag 8 januari 2020 de tijd uw opmerkingen op het concept DO te geven. De presentatie en de twee tekeningen zijn te vinden onderin deze pagina. Uw reactie kunt u mailen naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Op basis van de eerste resultaten van de onderzoeken is duidelijk dat de uitgangspunten die meegegeven zijn in de Definitief Ontwerp (DO)-fase opnieuw bekeken moeten worden. Omniform en gemeente Voorschoten verwachten tot het einde van 2019 nodig te hebben om de oplossingen helder te krijgen. Het DO zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 worden vastgesteld.

Wat merkt u van onze werkzaamheden?

Door OmniformGroup zijn  Rob Jansen (projectleider) en Anton van Dijk (werkvoorbereider) bezig met het uitwerken van de resultaten van de onderzoeken. Ook worden al uw opmerkingen op het concept DO beoordeeld en ontvangt u een reactie van ons wat er met uw opmerking is gebeurt. Binnenkort ontvangt u van ons een brief waarin we u vragen of u gebruik maakt van de mogelijkheid om uw hemelwater af te koppelen van het vuilwater.

Planning

  • A -  Uitwerken Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
  • B – Informatiebijeenkomst concept DO en groen ontwerpsessie (3 december 2019)
  • C – Vaststellen Definitief Ontwerp

Door het herijken van de uitgangspunten, is het niet mogelijk om nu met zekerheid een uitvoerings-periode op te nemen in de planning. Sowieso moeten we rekening houden met een periode van 2 maanden voor het omzetten van een Definitief Ontwerp naar bestek en een periode van 3 à 4 maanden voor de gehele aanbestedingsprocedure voor de uitvoering.

Oplaadpalen elektrische auto's

Er zijn regelmatig vragen gesteld of er met de reconstructie oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd kunnen worden. Oplaadpalen worden door een extern bedrijf en alleen op aanvraag van een bewoner aangelegd. Alle informatie over de oplaadpalen en het aanvragen ervan vind u op de verkeerspagina.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Top