HOME  |  Leidseweg Noord

Leidseweg Noord

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2019. 

Aanleiding

Voor Leidseweg noord deel zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Het schetsontwerp is samen met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

Waar staan we nu?

Het college van B&W heeft het voorlopig ontwerp vastgesteld op 23 april 2019. Met dit besluit gaan we door met het realiseren van een definitief ontwerp, zodat de Leidseweg noord deel zuid heringericht kan worden. Alle ontvangen reacties op de presentatie tekening van het voorlopig ontwerp zijn meegenomen in de nieuwe fase.

Samen met een afgevaardigde van de ondernemers en bewoners van Leidseweg noord deel zuid, wordt het beoordelings-comité gevormd, waarmee een nieuw ingenieursbureau gekozen wordt.

Eind juni 2019 verwachten we u te kunnen informeren over het nieuwe ingenieursbureau en de mogelijkheid om deel te nemen aan het ontwerpteam-groeninrichting.

Wat is er gedaan?

Onder ‘Documenten’ vindt u de gepresenteerde stukken.

  • A - Uitwerken Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
  • B – Presentatie concept Definitief Ontwerp
  • C – Voorbereiding uitvoering
  • D – Uitvoering werkzaamheden

Oplaadpalen elektrische auto's

Er zijn regelmatig vragen gesteld of er met de reconstructie oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd kunnen worden. Oplaadpalen worden door een extern bedrijf en alleen op aanvraag van een bewoner aangelegd. Alle informatie over de oplaadpalen en het aanvragen ervan vind u op de verkeerspagina.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Top