HOME  |  Leidseweg Noord

Leidseweg Noord

Achtergrond

Leidseweg Noord, tussen de Voorschoterweg en de gemeente Leiden/Haagweg is aan groot onderhoud toe. Dit is een goede aanleiding om de hele inrichting van de Leidseweg Noord opnieuw te bekijken. Er komt een gezamenlijk ontwerp tot stand met behulp van burgerparticipatie. Dit is verdeeld in:

  • Deel Zuid, Voorschoterweg – Piet Heynlaan;
  • Deel Midden, Piet Heynlaan – Tromplaan;
  • Deel Noord, Tromplaan – gemeente Leidsen/Haagweg.

Wat is er gedaan?

In de periode september 2017 tot en met maart 2018 heeft de firma Tauw opdracht gekregen van de gemeente om samen met de bewoners en bedrijven te kijken naar een nieuwe inrichting voor de hele Leidseweg Noord. Tauw BV heeft dit vorm gegeven door “Ontwerpsessies” te organiseren. Iedereen die zich daarvoor hebben aangemeld, de ontwerpgroep, heeft drie sessies bijgewoond. De volgende vragen zijn tijdens die sessies beantwoord:

  • Wat vindt u belangrijk aan de huidige inrichting?
  • Gaat uw voorkeur uit naar ‘groen’ of naar ‘parkeren’?
  • Past de huidige inrichting bij de wegsnelheid?
  • Heeft u een voorkeur 30 of 50 km per uur?
  • Waar komen de fietsers in het nieuwe ontwerp?

Onder Documenten vindt u de terugkoppeling van de ontwerpsessies.

Proces

De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2018 een definitief besluit genomen voor het vervolg. Gezien de financiële positie van gemeente Voorschoten wordt voorlopig alleen uitvoering gegeven aan deel Zuid, omdat daar het onderhoud het hardst nodig is. Deel Zuid wordt ingericht als een erftoegangsweg waarbij de maximale snelheid 30 km/h is.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Tijdlijn

Top