HOME  |  Leidseweg Noord

Leidseweg Noord

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 5 juli 2019. 

Aanleiding

Voor Leidseweg noord deel zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Het schetsontwerp is samen met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

Waar staan we nu?

Het college van B&W heeft het voorlopig ontwerp vastgesteld op 23 april 2019. Met dit besluit gaan we door met het realiseren van een definitief ontwerp, zodat de Leidseweg noord deel zuid heringericht kan worden. Alle ontvangen reacties op de presentatie tekening van het voorlopig ontwerp worden meegenomen in deze nieuwe fase.

Samen met een afgevaardigde van de ondernemers en bewoners van Leidseweg noord deel zuid, is een nieuw ingenieursbureau gekozen.

OmniformGroup, aangenaam!

OmniformGroup gaat met veel werkplezier voor u aan de slag. zij zijn een civieltechnisch bureau met jarenlange ervaring in onze regio. Uw mening is belangrijk en deze wordt meegenomen in het proces.  Namens OmniformGroup zijn  Rob Jansen (projectleider) en Anton van Dijk (werkvoorbereider) voor dit project uw aanspreekpunt.

Wat gaat OmniformGroup nu doen?

Het goedgekeurde voorlopig ontwerp (VO) wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp: het DO. Met het DO in de hand wordt vervolgens een bestek en een contract geschreven, waarmee een geschikte aannemerspartij kan worden geselecteerd voor de uitvoering. Ook worden in deze fase van het proces de bewoners actief betrokken. Onder andere het groenontwerp wordt samen met de bewoners gemaakt. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Onderzoek werkzaamheden in de straat

Er zijn in de straat nog enkele onderzoeken nodig voordat het ontwerp definitief gemaakt kan worden. Het betreft de volgende onderzoeken:

• Het inmeten van de voordeur-dorpel. U kunt hiervoor iemand in uw voortuin verwachten, maar hoeft hiervoor niet thuis te blijven.
• Een verkennend bodem- en asfalt-onderzoek: hierbij worden er steekproefsgewijs monsters genomen onder het trottoir, het fietspad en de rijbaan. In het trottoir en fietspad verwijderen wij hiervoor steeds één tegel. In de rijbaan boren we hiervoor kleine gaten.
• Het maken van proefsleuven voor kabels en leidingen en afstemming met nutsbedrijven. Om zo de exacte ligging van met name de kabels en leidingen die onder het trottoir, fietspad en parkeervakken liggen te bepalen. Hiervoor graaft een aannemer haaks een smalle sleuf 30 cm breed tussen uw erfgrens en de rijbaan. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder.
• Archeologisch onderzoek. Mogelijk worden er hiervoor een aantal boringen genomen, om te kijken of er interessante lagen zijn. Voor de boring wordt een klein gat geboord in het asfalt van de rijbaan of één tegel verwijderd.

Wat is er gedaan?

Onder ‘Documenten’ vindt u de gepresenteerde stukken.

Planning

  • A -  Uitwerken Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
  • B – Voorbereiding Uitvoering
  • C – Uitvoering werkzaamheden

Oplaadpalen elektrische auto's

Er zijn regelmatig vragen gesteld of er met de reconstructie oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd kunnen worden. Oplaadpalen worden door een extern bedrijf en alleen op aanvraag van een bewoner aangelegd. Alle informatie over de oplaadpalen en het aanvragen ervan vind u op de verkeerspagina.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl.

Top