HOME  |  Leidseweg Noord

Leidseweg Noord

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26 september 2019. 

Aanleiding

Voor Leidseweg Noord deel Zuid is groot onderhoud noodzakelijk. Naast rioolvervanging is door de raad op 4 oktober 2018 besloten de weg te herinrichten naar een 30 km zone. Het schetsontwerp is samen met de bewoners en ondernemers tot stand gekomen.

Waar staan we nu?

U bent in juni 2019 door gemeente Voorschoten en Omniform Group geïnformeerd over de laatste stand van zaken. We zijn inmiddels een paar maanden verder en hebben de eerste resultaten van de onderzoeken.

Welke onderzoeken zijn uitgevoerd?

 • Proefsleuven voor het vastleggen van de exacte ligging van kabels & leidingen;
 • Inmeten van de hoogte van de voordeur-dorpels;
 • Verkennend bodem onderzoek, aangevuld met de tegenwoordig verplichte uit te voeren PFAS-meting in de grond;
 • Uitwerken nieuwe rioolplan op de bestaande situatie;
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om in het kader van Duurzaamheid successen te halen.

Uitdaging

Uit de vervolgonderzoeken is gebleken dat de bestaande ondergrondse inrichting afwijkt van de oorspronkelijke uitgangspunten. Dit heeft invloed op de bovengrondse inrichting. Met name voor de groen-inrichting, de waterhuishouding en het rioolbeheer zijn aanpassingen nodig ten opzichte van het VO. We hebben op dit vlak een uitdaging, maar vertrouwen dat de aanpassingen zo min mogelijk afbreuk zullen hebben op het ontwerp. Wel is het hierdoor noodzakelijk om uit te lopen op de huidige planning, deze ging uit van start uitvoering november 2019.

Raadsinformatiebrief

In de raadsinformatiebrief van 24 september vind u meer informatie over het uitstellen van de start uitvoering. De raadsinformatiebrief staat bij de te downloaden stukken onder aan de pagina.

Wat zijn de vervolgstappen?

Op basis van de eerste resultaten van de onderzoeken is duidelijk dat de uitgangspunten die meegegeven zijn in de Definitief Ontwerp (DO)-fase opnieuw bekeken moeten worden. Omniform en gemeente Voorschoten verwachten tot het einde van 2019 nodig te hebben om de oplossingen helder te krijgen. Het DO zal uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 worden vastgesteld.

Wat merkt u van onze werkzaamheden?

Door OmniformGroup zijn Rob Jansen (projectleider) en Anton van Dijk (werkvoorbereider) bezig met het uitwerken van de resultaten van de onderzoeken. Ook worden alle opmerkingen op het Voorlopig Ontwerp (zo mogelijk) uitgewerkt in het concept DO. U ontvangt binnenkort:

 • De eerste nieuwsbrief
 • Een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst van het concept-DO
 • Uitnodiging voor groen ontwerpsessie

Planning

 • A - Uitwerken Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp
 • B - Informatiebijeenkomst concept DO en groen ontwerpsessie
 • C - Vaststellen Definitief Ontwerp

Door het herijken van de uitgangspunten, is het niet mogelijk om nu met zekerheid een uitvoerings-periode op te nemen in de planning.

Oplaadpalen elektrische auto's

Er zijn regelmatig vragen gesteld of er met de reconstructie oplaadpalen voor elektrische auto’s aangelegd kunnen worden. Oplaadpalen worden door een extern bedrijf en alleen op aanvraag van een bewoner aangelegd. Alle informatie over de oplaadpalen en het aanvragen ervan vind u op de verkeerspagina.

Wat gaat OmniformGroup nu doen?

OmniformGroup gaat met veel werkplezier voor u aan de slag. zij zijn een civieltechnisch bureau met jarenlange ervaring in onze regio. Uw mening is belangrijk en deze wordt meegenomen in het proces.  Namens OmniformGroup zijn  Rob Jansen (projectleider) en Anton van Dijk (werkvoorbereider) voor dit project uw aanspreekpunt. Het goedgekeurde voorlopig ontwerp (VO) wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp: het DO. Met het DO in de hand wordt vervolgens een bestek en een contract geschreven, waarmee een geschikte aannemerspartij kan worden geselecteerd voor de uitvoering. Ook worden in deze fase van het proces de bewoners actief betrokken. Onder andere het groenontwerp wordt samen met de bewoners gemaakt. Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar leidsewegnoord@voorschoten.nl

Top