HOME  |  Kwaliteitshandvest

Kwaliteitshandvest

De gemeente werkt vanaf januari 2012 met een kwaliteitshandvest. In dit handvest zijn de regels vastgelegd voor de dienstverlening van de gemeente. De regels uit het handvest zijn gebaseerd op de minimum branchenormen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In het handvest staan regels over de manier waarop de gemeente met haar  klanten omgaat en de termijn waarbinnen zij antwoord geeft of zaken afhandelt via de balie, brief, telefoon of e-mail. Het kwaliteitshandvest kunt u downloaden (PDF-document 31 kB)

Een bloemetje als het beter kan

De regels voor de gemeentelijke dienstverlening zijn niet vrijblijvend. Als de gemeente zich niet aan deze regels houdt, kunt u onze medewerkers daarop aanspreken. Merkt u dat er iets niet goed loopt, meld dit dan. Heeft u terecht een klacht over de antwoordtermijn voor brieven, de manier waarop u behandeld bent of de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte? Dan ontvangt u een bloemenbon als tegemoetkoming.

Top