HOME  |  Kunnen er snelheidsremmende maatregelen komen in mijn straat?

Kunnen er snelheidsremmende maatregelen komen in mijn straat?

Om te bepalen of er ergens structureel te hard gereden wordt, wordt uitgegaan van het zo genoemde 85-percentiel. Het 85-percentiel is een snelheidswaarde die voortkomt uit snelheidsmetingen. 85% van de weggebruikers rijdt deze snelheid of langzamer. Als deze waarde hoog boven de maximum snelheid ligt geeft de gemeente dit door aan de politie. Zij bepalen dan of er tot handhaving overgegaan wordt.

Naar aanleiding van klachten heeft de politie al geregeld 0-metingen op verschillende 30 km/uur wegen gehouden. In bijna alle gevallen bleek dat er geen sprake was van structureel te hard rijden. Snelheidsremmende maatregelen zijn in de meeste gevallen daarom niet nodig.

Groot onderhoud

Het beleid van de gemeente is dat zodra er in een straat groot onderhoud uitgevoerd gaat worden, de bestaande inrichting van de weg tegen het licht gehouden wordt. Wij houden dan onder andere rekening met eventuele ongevallen die hebben plaatsgevonden, de toegestane maximumsnelheid en de snelheden die daadwerkelijk gereden worden. Op basis daarvan wordt bezien of snelheidsremmende maatregelen toegepast worden. Uiteraard maakt het gemeentebestuur de uiteindelijke afweging of de maatregelen uitgevoerd worden en moeten de financiële middelen voldoende toereikend zijn.

Terug naar het overzicht veel gestelde vragen

Top