HOME  |  Duurzaam Voorschoten  |  Inwonersinitiatieven

Inwonersinitiatieven

Grootste Voorschotense zonnecentrale al sinds 2017 een succes!

Vele mensen weten niet dat in het hart van Voorschoten coöperatie Zon op Voorschoten de grootste producent is van groene stroom in Voorschoten. Op het dak van sporthal de Vliethorst leveren 224 zonnepanelen jaarlijks zo’n 55000 kWh aan stroom. Goed om ruim 15 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Bij Zon op Voorschoten kunnen inwoners van Voorschoten als lid van de coöperatie mee investeren in de groene toekomst van Voorschoten. Dit geldt zowel voor mensen die zelf al zonnepanelen op hun dak hebben, als voor mensen die geen geschikt dak hebben. Voor die laatste groep is dit een goede manier om toch zelf energie op te wekken. De panelen staan op een ideale plek voor het opwekken van zonne-energie en de coöperatie neemt alle zorgen verder uit handen. Voor deze manier van lokale samenwerking bestaat inmiddels veel belangstelling. Zon op Voorschoten heeft nu enkele jaren ervaring met het organiseren van energieopwekking door en voor onze lokale gemeenschap. De eerste jaren is de productie volgens plan verlopen. Helaas hebben we nog geen nieuwe geschikte locatie kunnen vinden om aan de vraag te kunnen voldoen. We zijn dus op zoek naar geschikte daken waar we bij voorkeur enkele honderden panelen op kunnen zetten. Bent u in het bezit van zo’n dak of wilt u meer weten over Zon op Voorschoten, bezoek dan onze website www.zonopvoorschoten.nl.  

Top