HOME  |  Informatie voor sportverenigingen

Informatie voor sportverenigingen

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, raken ook de sport. De gemeente doet haar best om de Voorschotense sportverenigingen zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. De maatregelen veranderen regelmatig. We vragen u dan ook om deze pagina goed in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken.

Meer algemene informatie over het coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

 • Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?
  Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

 • Kunnen competities nu nog wel doorgaan?
  Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

 • Wat zijn de maatregelen voor trainingen?Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen vanaf 18 jaar trainen in groepen van maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Zij houden onderling 1,5 meter afstand en mengen niet onderling.  

 • Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen ook voor kinderen?
  Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.
  Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

 • Mogen er nog groepslessen gegeven worden?
  Groepslessen voor volwassenen bij sportaanbieders (bijvoorbeeld dans-, fitness-, sport en boksscholen) zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden. 

 • Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?
  Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld.

 • Mensen houden zich op het sportpark niet aan de maatregelen, wat moet ik doen?
  Ziet u iets gebeuren dat in strijd is met de maatregelen die gelden, meld dit dan via de website of bel 14 071. Dit nummer is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer: 0900 - 8844.

 • Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?
  Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020.

 • Waarom moeten sportkantines sluiten?
  Het doel is om sport zo veel als mogelijk door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen (volwassen) mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

 • Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?
  Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

 • Ik rijd mijn kind naar een training. Mag ik blijven kijken?
  Nee. U wordt dan als toeschouwer gezien en mag dus niet blijven kijken.

 • Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?
  Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. 

Informatie voor lokale (financiële) regelingen

Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met Team Sport via sport@voorschoten.nl of bel met 14 071. De sportadviseur bekijkt samen met u welk maatwerk voor uw situatie kan worden geleverd.

Informatie over landelijke (financiële) regelingen

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Steunpakket sportsector
Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor de sportsector. Dat geld is vooral bedoeld om huur kwijt te schelden. Voor veel clubs is de huur namelijk de grootste kostenpost. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen voor sportverenigingen die niet huren, maar een eigen accommodatie hebben.

Voor sportverenigingen met een eigen accommodatie is de regeling verder uitgewerkt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kortlopend krediet
Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 10 miljoen euro om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen, zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet.

Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur, maar gaat over het aanvragen van kortlopend krediet.

Banken
Diverse banken bieden sportverenigingen de mogelijkheid om aflossing op zakelijke kredieten voor een periode van zes maanden op te schorten. Neem hiervoor contact op met uw eigen bank.

NOC*NSF
Sportkoepel NOC*NSF helpt sportbonden en sportverenigingen die vanwege het coronavirus in financiële problemen komen. De sportkoepel heeft 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het zogenoemde Coronanoodfonds Sport. Het fonds is vooral bedoeld voor de breedtesport. Met vragen over de precieze inzet hiervan kunt u terecht op de website van het NOC*NSF.

Top