HOME  |  Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

Iedereen in de gemeente Voorschoten doet mee. Daarom willen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Voorschoten Voor Elkaar of met de gemeente.

U kunt bij Voorschoten Voor Elkaar terecht met vragen over

Opvoeden en opgroeien – Mantelzorg – Geldzaken - Vrije tijd – Vrijwilligerswerk – Meedoen – Ontmoeten – Vitaliteit - Ruzie en geweld - Huwelijk en relatie - Verlies en rouw - Hulp thuis – Activiteiten – Burgerinitiatieven – Cursussen – Buurtwerk – Vervoer

Contactgegevens en bereikbaarheid

Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten (de balie is open van 9.00 tot 15.00 uur)
Telefoon: 071 - 561 9001 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur)
E-mail: service@voorschotenvoorelkaar.nl
Website: www.voorschotenvoorelkaar.nl

U kunt bij de gemeente terecht met vragen over

Ondersteuning bij uw huishouden – Individuele begeleiding bij bijvoorbeeld beginnende dementie,  gedragsproblemen, psychische problematiek of een verstandelijke beperking – Dagbesteding - Aanpassen van uw woning - Verplaatsen in en om de woning - Lokaal en regionaal reizen

Meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Contactgegevens en bereikbaarheid Wmo-loket

U kunt de Wmo-consulenten van de gemeente op werkdagen van 8.30 - 12.00 bereiken op telefoonnummer 088 - 65 49 502. Of per e-mail welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl.

Top