HOME  |  Hulp en ondersteuning Wmo

Hulp en ondersteuning Wmo

Iedereen in de gemeente Voorschoten doet mee. Daarom willen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig? Wij kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn. Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen helpen? Of heeft u passende zaken nodig? Samen zoeken we naar een oplossing die bij u past.

Heeft u hulp en ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg, telefonisch bereikbaar op 088 -  65 49 502. Of kom langs. U vindt het Informatiepunt in het gemeentehuis. Het is dagelijks geopend van 8.30 – 12.00 uur. Een e-mail sturen kan ook: welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl. Of meld uw vraag direct via het meldingsformulier.

Hoe werkt het?

Allereerst kijken we samen met u of er iemand in uw omgeving is die u kan helpen. Zijn er buren, vrienden of familie die wat voor u kunnen betekenen? Of misschien kan een vrijwilliger uit ons dorp iets voor u doen? Voorschoten Voor elkaar biedt veel mogelijkheden. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 071- 56 19 001.

Toch hulp nodig van de gemeente?

U kunt dan contact opnemen met het Informatiepunt en een aanvraag doen. Wanneer u een aanvraag doet voor hulp en ondersteuning ontvangt u per post een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarna zal een consulent u bezoeken om samen te kijken wat uw vraag is. Op welke manier bent u het beste geholpen? Dit noemen we ook wel het ‘keukentafelgesprek’.

Keukentafelgesprek samen met…

Het is prettig als u samen met een naaste het gesprek met de Wmo consulent kunt voeren. Samen hoort u immers meer dan alleen. Vraag uw familie of vrienden om erbij te zijn. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijk cliënt adviseur. Voorschoten Voor elkaar en stichting Mee via telefoonnummer bieden deze mogelijkheid.

Werkwijze

Wanneer u met de consulent heeft gesproken, maakt hij of zij een gespreksverslag. Hierin staat beschreven welke maatregelen u helpen en welke u aan kunt vragen. De aanvraag vult u samen in. Hierin staat vermeld welke ondersteuning u ontvangt, wat de duur is en of u wel of geen eigen bijdrage betaalt. Na de aanvraag ontvangt u een beschikking.

Hoe lang duurt een aanvraag?

In de wet is vastgelegd hoe lang de termijnen moeten zijn. Zo moet u binnen twee weken een ontvangstbevestiging ontvangen na uw melding. En vindt er na een melding binnen zes weken een keukentafelgesprek plaats.

Compliment, klacht of bezwaar

Heeft u een klacht, compliment of bent u het niet eens met een besluit? Vaak kan het helpen om eerst met elkaar in gesprek te gaan. We willen graag van u weten wat uw klacht of bezwaar is. Als we er dan samen niet uit komen, kunt u uiteraard een bezwaar indienen.

Top