HOME  |  Herinrichting binnenterrein Ruysdaelhof

Herinrichting binnenterrein Ruysdaelhof

Het kan zijn dat u grondhopen heeft zien liggen op de Ruysdaelhof. De gemeente is hier namelijk gestart met het ophogen van kleine delen van het gazon. Op korte termijn komt door het uitbreiden van de haven aan de Boerhaaveweg echter veel meer grond vrij. We zien hierdoor de kans het gehele gebied op te hogen. Bijkomend voordeel is ook dat de gemeente dan geen dure afvoerkosten voor de grond hoeft te betalen.

Waarom wordt het terrein opgehoogd?

De herinrichting van het binnenterrein van de Ruysdaelhof was niet eerder meegenomen in het project voor herinrichting van Vlietwijk. Dit had te maken met de financiële situatie van de gemeente. Omdat er grond vrij komt vanuit een ander project zien wij de mogelijkheid dit zonder veel extra kosten op deze plek te hergebruiken.

Om welke locatie gaat het?


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

We starten met fase 1. Hiervoor is voldoende grond beschikbaar. Fase 2 starten we zodra wij weten dat ook hiervoor voldoende grond beschikbaar komt.

Woonzorg

Een deel van het gebied is eigendom van Woonzorg. We zijn dan ook met hen in gesprek om ook hun deel mee te nemen in de ophoging.

Ophogen

De grond wordt nu eerst aangevoerd en het terrein wordt opgehoogd. De bestaande speeltoestellen worden tijdelijk weggehaald. Nadat er is opgehoogd worden de meeste speeltoestellen weer tijdelijk terug geplaatst. Met uitzondering van het grote toestel want dat heeft een speciale valdempende ondergrond nodig.

Nieuwe inrichting

Na het ophogen zien we een kans het gebied opnieuw in te richten en daarmee de uitstraling te verbeteren. Hiervoor hebben we een ontwerp met een voor de kinderen meer uitdagende speelplek en meer gevarieerd groen gemaakt:


Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Planning van de werkzaamheden en verkeersmaatregelen

  • Juni: ontwerp speelplek gereed
  • Augustus/september: aanbrengen laatste vrachten grond en afwerken en inzaaien
  • Augustus / oktober: aanbesteding en opdrachtverlening nieuwe speeltoestellen
  • September/oktober: aanbrengen nieuwe paden
  • December / januari: plaatsen (nieuwe) speeltoestellen

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, neem dan contact op met de medewerkers van het team groenbeheer. Zij zijn te bereiken per e-mail via groen@voorschoten.nl of via telefoonnummer 14 071.

Top