HOME  |  Flitspeiling

Flitspeiling

Flitspeiling over milieu en klimaat

Bedankt voor uw inbreng!  

De resultaten van Flitspeiling zijn bekend. Van 14 t/m 24 februari heeft de gemeente Voorschoten een flitspeiling gehouden over het milieubeleidsplan. Maar liefst 853 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld en meegedacht over schone lucht, duurzaam vervoer, klimaatverandering en energie. De resultaten worden meegenomen in de communicatie van de gemeente, in het milieubeleidsplan dat voor de zomer aan het college wordt voorgelegd en bij andere maatregelen van de gemeente.

Alle uitkomsten staan in het uitgebreide analysedocument van 88 pagina’s. We hebben ook een verkorte versie gemaakt van de belangrijkste resultaten in een samenvattingsdocument. 

Top