HOME  |  Er is bij mij in de straat een verkeersbord geplaatst

Er is bij mij in de straat een verkeersbord geplaatst

Voor de plaatsing of verwijdering van verkeerborden die geboden of verboden inhouden of waardoor het gebruik van de weg voor bepaalde verkeerscategorieën wijzigt moet een verkeersbesluit genomen worden. Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in de digitale editie van de Staatscourant. Dit is in te zien via de website Officiële Bekendmakingen. Na publicatie ligt een verkeersbesluit 6 weken ter visie.

Bij de balie van het gemeentehuis/gemeentekantoor is het verkeersbesluit ook in te zien. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit.

Terug naar het overzicht veel gestelde vragen

Top