HOME  |  Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

In april en mei start de gemeente met de jaarlijkse bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met de spuitmethode. De spuitmethode is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Bij deze methode worden de natuurlijke vijanden van de rups, kleine aaltjes (nematoden), met een vernevelaar in de bomen gespoten. De aaltjes zijn niet schadelijk voor mens, plant en dier. De eikenprocessierups vormt de laatste jaren een terugkerend probleem in Voorschoten. Van mei tot en met juli gaat de eikenprocessierups op eikenbomen in processieachtige colonnes op zoek naar nieuwe eikenbladeren; vandaar de naam eikenprocessierups. Gedurende deze periode verspreidt de rups brandharen die bij mensen ernstige irritaties kunnen geven.

Plan van aanpak

Om de eikenprocessierups in Voorschoten te kunnen beheersen en verdere verspreiding te voorkomen, heeft de gemeente een plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups opgesteld. Als basis voor dit plan van aanpak is de “Leidraad Beheersing Eikenprocessierups 2013” gebruikt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en WUR-Alterra hebben in samenwerking met de Expertgroep Eikenprocessierups deze leidraad opgesteld. In het plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups gemeente Voorschoten (PDF-document 502 kB) kunt u lezen in welke periode, op welke locatie en op welke manier de gemeente communiceert over het toepassen van een beheermaatregel. 

Wanneer vindt de bestrijding plaats?

De werkzaamheden worden in twee rondes uitgevoerd. De eerste bestrijdingsronde vindt plaats op 21 april. De tweede bestrijdingsronde volgt drie weken later rond 15 mei. Het moment van de uitvoering van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden. De werkzaamheden starten ’s avonds vanaf 20.00 uur en lopen door tot ongeveer 04.00 uur. Dit omdat de aaltjes niet goed tegen daglicht kunnen en snel uitdrogen.

Waar vindt de bestrijding plaats?

Op de volgende locaties wordt de eikenprocessierups bestreden: Veurseweg, Leidseweg, Leidseweg Noord, Bachlaan, Mozartlaan, Grieglaan, Chopinlaan, Kon. Marinelaan, Frans Halsplantsoen, Govert Flinckplantsoen, Johannes Vermeerplantsoen, Professor Zeemanplantsoen, Papelaan-West, Prins Bernhardlaan, Admiraal de Ruytersingel, Van Beethovenlaan, Prinses Margrietlaan en Prinses Marijkelaan, Vlietzicht en Horst en Voordelaan.

Wat merkt u er van?

De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch kan dit niet helemaal worden voorkomen. Op het moment dat de nevelspuit bij uw woning werkt, ervaart u mogelijk kort overlast van geluid en licht. De nevelspuit rijdt continu door, waardoor de overlast maar heel even duurt.

Advies

Hoewel de preventieve bestrijding met aaltjes niet schadelijk is voor mens, plant en dier, adviseren wij u gedurende de werkzaamheden ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten te houden. Dit om te voorkomen dat er overlast van vocht in uw woning optreedt.

Proactieve bestrijding

De gemeente Voorschoten zet per 2020 in op een proactieve bestrijding van de eikenprocessierups. Hierbij worden de volgende stappen gevolgd:

1. Risico-inventarisatie
Vooraf wordt inzichtelijk gemaakt in welke boomstructuren de bestrijding zal plaatsvinden. Dit wordt gedaan op basis van eerder geregistreerde nesten en het gezondheidsrisico voor de volksgezondheid. 

2. Waarnemen en registreren
Locatie van nesten van eikenprocessierups worden geregistreerd. Ook bewoners en andere gebruikers kunnen een nest melden via het KCC via telefoonnummer 14 071 of het meldingssysteem

3. Beheersmaatregelen
De biologische spuitmethode wordt in combinatie met incidenteel zuigen ingezet. Aanvullend worden waar mogelijk natuurvriendelijke maatregelen genomen om te zorgen voor een betere leefomgeving voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Door bijvoorbeeld mezenkasten op te hangen, gevarieerde onder beplanting aan te brengen en vroegbloeiende bolgewassen te planten wordt een leefomgeving gecreëerd voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals mezen, sluipwespen, gaasvliegen e.d. Deze natuurlijke vijanden kunnen een grote bijdrage leveren in het beheersbaar maken van de eikenprocessierups in Voorschoten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met gemeente Voorschoten via telefoonnummer 14071.

Top