HOME  |  Economische visie 2016-2019

Economische visie 2016-2019

De gemeente Voorschoten heeft de ambitie om de lokale economie op peil te houden en waar mogelijk te versterken. De lokale economie is echter onderhevig aan trends en ontwikkelingen. Verschillende factoren binnen en buiten de gemeente zorgen voor bedreigingen maar ook voor de nodige kansen. Zo staat de detailhandel onder druk maar ontstaan er ook kansen voor nieuwe innovatieve bedrijven. Deze ontwikkelingen vragen om een actuele en integrale Economische Visie waardoor  de gemeente haar positie en prioriteiten kan bepalen.

De gehele Economische Visie kunt u downloaden. (PDF-document 3 MB).

Top