HOME  |  Duurzaam Voorschoten

Duurzaam Voorschoten

Duurzaam Voorschoten

Welkom op de pagina van Duurzaam Voorschoten. Op deze pagina informeren wij u over de opgave om Voorschoten CO2-neutraal te maken. We staan aan het begin van een ingrijpende verandering die we de energietransitie noemen. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zon en wind.

Op deze pagina leest u hoe we dit willen gaan doen op lokaal niveau. De opgave is van ons allen en voor ons allen. We staan hierin niet alleen. Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen. 

Lees meer over onze visie

Ondanks onze beperkte invloed als kleine gemeente op het grotere geheel, kunnen wij wel degelijk lokale kansen benutten om een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie. We kiezen daarom voor een pragmatische aanpak, waarin we verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeente en tevens op zoek gaan naar inwoners die een positieve bijdrage kunnen leveren.

We zetten bij de energietransitie in op twee pijlers:

  1. Voorschoten Aardgasvrij

  2. Informatie over energie besparen en opwekken       

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl

Top