HOME  |  Duurzaam Voorschoten

Duurzaam Voorschoten

Duurzaam Voorschoten

Welkom op de pagina van Duurzaam Voorschoten. Op deze pagina informeren wij u over de opgave om Voorschoten CO2-neutraal te maken. We staan aan het begin van een ingrijpende verandering die we de energietransitie noemen. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zon en wind.

Op deze pagina leest u hoe we dit willen gaan doen op lokaal niveau. De opgave is van ons allen en voor ons allen. We staan hierin niet alleen. Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen. 

We zetten bij de energietransitie in op twee pijlers:

  1. Voorschoten Aardgasvrij

  2. Informatie over energie besparen en opwekken       

Milieubeleidsplan

We werken de aanpak hiervoor uit in het milieubeleidsplan. Het Milieubeleidsplan vormt de start. Energietransitie is een van de hoofdthema’s. De twee andere hoofdthema’s zijn klimaatadaptatie en milieukwaliteit. Na de zomer stelt de gemeenteraad het Milieubeleidsplan vast. Dan leest u op deze pagina meer over de vervolgstappen. 

Flitspeiling

Eerder dit jaar is een flitspeiling gehouden, waar 853 Voorschotenaren hun mening gaven over milieukwaliteiten van het dorp. De uitkomsten zijn meegenomen in de voorlopige versie van het Milieubeleidsplan

Alle uitkomsten van de Flitspeiling staan in het uitgebreide analysedocument van 88 pagina’s. We hebben ook een verkorte versie gemaakt van de belangrijkste resultaten in een samenvattingsdocument. 

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl

Top