HOME  |  Contactgegevens

Contactgegevens

Online 24/7 zaken regelen met de gemeente

Bij gemeente Voorschoten kunt u een groot aantal producten en diensten zelf online aanvragen. Van deze producten en diensten hebben wij een overzicht voor u gemaakt. Ook kunt u een melding doorgeven of het contactformulier invullen.

U kunt uitsluitend op afspraak bij ons langskomen

Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Op donderdag zijn wij geopend tot 20.00 uur ’s avonds. Uw afspraak kunt u digitaal of telefonisch maken. Bel hiervoor naar 14 071. Ons bezoekadres is Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten.

U kunt ons op de volgende manieren bereiken

Email via gemeente@voorschoten.nl
Telefonisch via 14 071
Vanuit het buitenland (0031) (0)88 – 654 96 00
WhatsApp via 06 - 15 07 39 01
Fax via 088 – 65 49 811

Voor calamiteiten buiten kantooruren en in het weekend kunt u bellen naar 0900 - 88 44. Dit is het algemene nummer van de politie. De politie bepaalt met welke instantie u wordt doorverbonden.

Vols ons op Social Media

Op en op

Liever schriftelijk?

Gemeente Voorschoten
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Melding 

Een melding openbare ruimte doorgeven? Bijvoorbeeld over een kapotte stoeptegel?
gebruik de MijnGemeenteApp. Deze is te downloaden Google Play Store of App Store.

Financiële gegevens

IBAN nr. NL43BNGH0285079670

De sociale diensten zitten in Leidschendam-Voorburg

Voor vragen op het gebied van werk en inkomen terecht kunt u terecht bij het Servicecentrum van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam. Dit kan alleen op afspraak. U kunt ook bellen naar 14070 (optie 2: gemeente Leidschendam-Voorburg).

U heeft hulp en/of ondersteuning nodig

Iedereen in de gemeente Voorschoten doet mee. Daarom willen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Voorschoten Voor Elkaar of met de gemeente.

U kunt bij Voorschoten Voor Elkaar terecht met vragen over:
Opvoeden en opgroeien – Mantelzorg – Geldzaken - Vrije tijd – Vrijwilligerswerk – Meedoen – Ontmoeten – Vitaliteit - Ruzie en geweld - Huwelijk en relatie - Verlies en rouw - Hulp thuis – Activiteiten – Burgerinitiatieven – Cursussen – Buurtwerk – Vervoer

Contactgegevens en bereikbaarheid
Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten (de balie is open van 9.00 tot 15.00 uur)
Telefoon: 071 - 561 9001 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur)
E-mail: service@voorschotenvoorelkaar.nl
Website: www.voorschotenvoorelkaar.nl

U kunt bij de gemeente terecht met vragen over:
Ondersteuning bij uw huishouden – Individuele begeleiding bij bijvoorbeeld beginnende dementie,  gedragsproblemen, psychische problematiek of een verstandelijke beperking – Dagbesteding - Aanpassen van uw woning - Verplaatsen in en om de woning - Lokaal en regionaal reizen

Meer informatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Contactgegevens en bereikbaarheid Wmo-loket
U kunt de Wmo-consulenten van de gemeente op werkdagen van 8.30 - 12.00 uur bereiken op telefoonnummer 088 - 65 49 502. Of per e-mail welzijnwerkenzorg@voorschoten.nl. Of meld uw vraag direct via het meldingsformulier.

Top