HOME  |  Centrumplan

Centrumplan

De gemeente Voorschoten werkt aan een aantrekkelijk centrum waar het prettig is om te wonen, te werken, te winkelen en te verblijven. De gemeente voert verbeteringen uit naar aanleiding van een advies van de Taskforce Centrum. Dit is een groep betrokken Voorschotenaren die het centrum een warm hart toedraagt en de gemeente onafhankelijk adviseert. De Taskforce heeft op basis van input van inwoners en ondernemers van Voorschoten verbeterplannen gemaakt voor het centrum. In 2018 heeft de Taskforce Centrum een advies opgesteld om van het centrum van Voorschoten een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken (fase 1). Inmiddels heeft de gemeente daar een besluit over genomen. Onlangs heeft de Taskforce een advies gemaakt om de balans tussen wonen en werken in de Voorstraat te herstellen (fase 2). Meer informatie over de Taskforce Centrum en een toelichting op plannen van de Taskforce vindt u op taskforcecentrum.nl.

Werkzaamheden aan de Schoolstraat vanaf 11 maart

De gemeente begint vanaf 11 maart met het uitvoeren van de verbeterplannen. Deze bestaan uit het:

  • Verwijderen van 23 leilindes
  • Vervanging van bankjes, afvalbakken en fietsenstandaarden
  • Bestrating van de stegen tussen de Voor- en de Schoolstraat
  • Toevoeging van fietsvoorzieningen langs het Treubplein

De leilindes worden weggehaald omdat deze het zicht wegnemen op de etalages, de gevels en de stegen naar de Voorstraat. Daarnaast veroorzaken de lindes overlast op de bankjes die onder de bomen staan. De openingen in de rij leilindes zorgen voor een aantrekkelijker straatbeeld. De verwijderde lindes krijgen een nieuwe plek aan de Hofvliet.

De huidige bankjes, afvalbakken en fietsstandaarden worden vervangen door nieuw straatmeubilair. Er komen nieuwe stoelen en tafels, die uitnodigen om gezellig met elkaar te gaan zitten. Het type straatmeubilair is afgestemd met de werkgroep Toegankelijkheid. Het Treubplein krijgt nieuwe fietsbeugels.

De stegen tussen de Voor- en de Schoolstraat krijgen meer nadruk door de bestrating vanuit de stegen door te trekken naar de Schoolstraat. Bezoekers worden zo uitgenodigd verder te lopen. Op deze manier worden de horeca in de Voorstraat en de detailhandel in de Schoolstraat beter met elkaar verbonden.

Zienswijze indienen plan Voorstraat

De Taskforce Centrum heeft op basis van de input van ondernemers en inwoners van de Voorstraat een advies voor de Voorstraat uitgewerkt. Dit plan is op woensdag 20 maart gepresenteerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Taskforce en de gemeente in het House of Vision. Doel van het plan is balans te brengen tussen wonen en werken in de Voorstraat. Ook gaat het om het herstellen van het historische karakter van de Voorstraat.

Het advies van de Taskforce ligt vanaf de informatieavond op 20 maart nog zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Voorschoten (Leidseweg 25). Het is ook te downloaden onderaan deze pagina. Tijdens die weken kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Het plan wordt zo nodig inhoudelijk aangepast op basis van de zienswijzen. Inwoners kunnen hun zienswijzen per e-mail indienen aan economie@voorschoten.nl. Of per brief aan het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Besluitvorming verkeersmaatregelen

Onderdeel van de centrumplannen is een aantal verkeersmaatregelen. Deze maatregelen worden genomen om het verblijf in het centrum veiliger en prettiger te maken. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Fietsverbod in de Schoolstraat.
  • Eenrichtingsverkeer in de Voorstraat.
  • Openstelling van de Sir Winston Churchillweg in een richting.
  • Eenrichtingsverkeer in de Oranjeboomstraat.
  • Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van het voorste deel van de Voorstrat en de Treubstraat.

Voordat deze maatregelen doorgevoerd kunnen worden, moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Wij publiceren dit besluit uiterlijk op 19 maart 2019 op mijnoverheid.nl. Vanaf die datum heeft iedereen zes weken de tijd om een beroep of bezwaar tegen dit besluit indienen. Dit kan bij het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Via de app overuwbuurt kunt u zich abonneren op een e-maildienst. Via deze dienst ontvangt u informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de mail. Wanneer u zich via de app aanmeldt, krijgt u vanzelf bericht wanneer het verkeersbesluit gepubliceerd is.

Bamboe verkeersborden

De gemeente heeft onlangs de aluminium verkeersborden in het centrum vervangen door borden van bamboe. Dit is een milieuvriendelijk product, dat twee keer zo lang mee gaat. De borden kunnen eenvoudig en tegen zeer geringe kosten veranderd worden. Wanneer de nieuwe verkeersmaatregelen ingaan, krijgen eventueel overbodige borden een nieuwe plek in Voorschoten.

Documenten

Top