HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Structuurvisie

Op 9 maart heeft de gemeenteraad de zienswijzennota en de structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” vastgesteld. Meer informatie over de Structuurvisie.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Voorschoten een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Meer informatie over het beleidsplan.

Deltaplein

Na de herontwikkeling van Albert Heijn werkt de gemeente mee aan het aantrekkelijker maken van de zuidkant van de Schoolstraat. Meer informatie over het Deltaplein.

Herontwikkeling Buitenplaats Beresteijn

De gemeenteraad van Voorschoten heeft op 8 juni 2017 het startdocument ‘bestemmingsplan herontwikkeling Beresteijn’ vastgesteld. Lees meer over het proces.

Proefproject Segaar Arsenaarlterrein

Het Segaar/Arsenaalterrein aan de Leidseweg-Noord is aangewezen als proefproject voor ‘ontslakken’. Lees meer over het proefproject.

Populieren Chopinlaan

Op het speelveld aan de Chopinlaan staan diverse bomen, waaronder dertien grote populieren. Deze populieren kunnen op korte termijn onveilige situaties opleveren. Lees meer over deze populieren.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe aan te leggen provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Meer informatie over de RijnlandRoute.

Leidseweg Noord

Leidseweg Noord, tussen de Voorschoterweg en de gemeente Leiden/Haagweg is aan groot onderhoud toe. Dit is een goede aanleiding om de hele inrichting van de Leidseweg Noord opnieuw te bekijken. Meer informatie over Leidseweg Noord.

Vlietwijk

Gemeente Voorschoten heeft in Vlietwijk het riool en de openbare ruimte opgeknapt. Meer informatie over Vlietwijk.

Duivenvoordecorridor

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Meer informatie over de Duivenvoordecorridor.

Van Wassenaerlaantje

Langs het Van Wassenaerlaantje staan diverse bomen. Deze kunnen op korte termijn onveilige situaties opleveren. Lees meer over de werkzaamheden.
 

Top