HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Knooppunt Voorschoten

Van april 2016 tot en met juni 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan het Knooppunt Voorschoten. Op de projectpagina vindt u meer informatie over het laatste nieuws, de planning en achtergrondinformatie over dit project. Meer informatie over Knooppunt Voorschoten.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Voorschoten een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Meer informatie over het beleidsplan.

Duivenvoordecorridor

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Meer informatie over de Duivenvoordecorridor.

Koninklijke Marinelaan

Herinrichting van de kruising aan de Koninklijke Marinelaan/Schoolstraat/Veurseweg. Meer informatie over de Koninklijke Marinelaan.

Structuurvisie

Op 9 maart heeft de gemeenteraad de zienswijzennota en de structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” vastgesteld. In deze nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Voorschoten geschetst. Meer informatie over de Structuurvisie.

Populieren Chopinlaan

Op het speelveld aan de Chopinlaan staan diverse bomen, waaronder dertien grote populieren. Deze populieren kunnen op korte termijn onveilige situaties opleveren. Lees meer over deze populieren.

Deltaplein

Na de herontwikkeling van Albert Heijn werkt de gemeente mee aan het aantrekkelijker maken van de zuidkant van de Schoolstraat. Meer informatie over het Deltaplein.

Vlietwijk

Vlietwijk is één van de negen woonwijken in Voorschoten. In Vlietwijk wordt een deel van de riolering vervangen. Meer informatie over Vlietwijk.

Vervanging verkeersregelinstallaties en asfaltwerkzaamheden

Op verschillende locaties in Voorschoten wordt vanaf maandag 3 april gewerkt aan de vernieuwing van de verkeersregelinstallaties (VRI’s) en het vervangen van het asfalt. Meer informatie over de VRI's.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe aan te leggen provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Meer informatie over de RijnlandRoute.

Top