HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Structuurvisie

Op 9 maart heeft de gemeenteraad de zienswijzennota en de structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” vastgesteld. In deze nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Voorschoten geschetst. Meer informatie over de Structuurvisie.

Populieren Chopinlaan

Op het speelveld aan de Chopinlaan staan diverse bomen, waaronder dertien grote populieren. Deze populieren kunnen op korte termijn onveilige situaties opleveren. Lees meer over deze populieren.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe aan te leggen provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Meer informatie over de RijnlandRoute.

Vlietwijk

Vlietwijk is één van de negen woonwijken in Voorschoten. In Vlietwijk wordt een deel van de riolering vervangen. Meer informatie over Vlietwijk.

Duivenvoordecorridor

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Meer informatie over de Duivenvoordecorridor.

Proefproject herontwikkeling Segaar Arsenaarlterrein

Het Segaar/Arsenaalterrein aan de Leidseweg-Noord is aangewezen als proefproject voor ‘ontslakken’. Lees meer over het proefproject.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Voorschoten een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken. Meer informatie over het beleidsplan.

Deltaplein

Na de herontwikkeling van Albert Heijn werkt de gemeente mee aan het aantrekkelijker maken van de zuidkant van de Schoolstraat. Meer informatie over het Deltaplein.

Van Wassenaerlaantje

Langs het Van Wassenaerlaantje staan diverse bomen. Deze kunnen op korte termijn onveilige situaties opleveren. Lees meer over de werkzaamheden.
 

Top