HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Knooppunt Voorschoten

Van april 2016 tot en met juni 2017 vinden er werkzaamheden plaats aan het Knooppunt Voorschoten. Lees meer over het laatste nieuws, de planning en achtergrondinformatie over dit project.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe aan te leggen provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Vooralsnog is de start van de aanleg op dit moment gepland voor eind 2016.

Deltaplein

Na de herontwikkeling van Albert Heijn werkt de gemeente mee aan het aantrekkelijker maken van de zuidkant van de Schoolstraat.

Structuurvisie

Op 9 maart heeft de gemeenteraad de zienswijzennota en de structuurvisie Voorschoten 2025 “Groen, veilig en betrokken” vastgesteld. In deze nieuwe structuurvisie wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor Voorschoten geschetst.

Beleidsplan Sociaal Domein

Samen met inwoners, zorgaanbieders en maatschappelijke partners wil gemeente Voorschoten een nieuw beleidsplan Sociaal Domein maken.

Buitenplaats Beresteijn

Buitenplaats Beresteijn aan de Leidseweg 191 is een historische plek met bijzondere culturele en landschappelijke waarde. Eigenaar Amvest herontwikkelt Beresteijn tot een nieuwe buitenplaats.

Vlietwijk

Vlietwijk is één van de negen woonwijken in Voorschoten. In Vlietwijk wordt een deel van de riolering vervangen.

Duivenvoordecorridor

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Samen herstellen de gemeenten het in oude luister.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Voorschoten is een van de samenwerkende partijen die zich sterk maken voor Nationaal Park Hollandse Duinen.

Top