HOME  |  Actuele projecten

Actuele projecten

Flitspeiling

Voorschoten houdt regelmatig flitspeilingen om de mening van inwoners, ondernemers en instellingen uit te vragen. Lees meer over de laatste flitspeiling.

Speelplek Johan Willem Frisolaan

Herontwikkeling Buitenplaats Beresteijn

Herontwikkeling Intratuin-locatie

Samenwerking Leidse regio

De gemeente Voorschoten gaat zo veel mogelijk samenwerken in de Leidse regio. Uitgangspunt is dat Voorschoten zelfstandig blijft. Lees meer over deze samenwerking.

Toekomst van het Ambachts- en Baljuwhuis

Het college van B&W heeft het voornemen om het Ambachts- en Baljuwhuis in de Voorstraat te verkopen. Lees meer over het Ambachts- en Baljuwhuis.

Renovatie groen en waterzone Voorwatering

Op dinsdag 13 november starten de eerste werkzaamheden voor het opknappen van de groen/waterzone langs de Voorwatering. Lees meer over de werkzaamheden.

Canadese populieren worden vervangen

Herinrichting binnenterrein Ruysdaelhof

Het kan zijn dat u grondhopen heeft zien liggen op de Ruysdaelhof. De gemeente is hier namelijk gestart met het ophogen van kleine delen van het gazon. Lees meer over de werkzaamheden en de planning.

Duurzaam Voorschoten

Op de pagina Duurzaam Voorschoten leest u hoe we verduurzaming willen aanpakken op lokaal niveau. De opgave is van ons allen en voor ons allen. We staan hierin niet alleen. Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen.

Duivenvoordecorridor

Tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ligt de Duivenvoordecorridor. Een gebied met grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Meer informatie over de Duivenvoordecorridor.

Centrumplan

De gemeente Voorschoten werkt aan een aantrekkelijk centrum waar het prettig is om te wonen, te werken, te winkelen en te verblijven.De gemeente voert verbeteringen uit naar aanleiding van een advies van de Taskforce Centrum. Lees meer over het centrumplan.

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe aan te leggen provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Meer informatie over de RijnlandRoute.

Nieuw subsidiebeleid

Er wordt nieuw subsidiebeleid opgesteld en gekoppeld aan een maatschappelijke agenda. In het nieuwe beleid staat centraal wat verenigingen bijdragen aan gezamenlijke doelen die we willen bereiken voor Voorschoten. Lees meer over het nieuwe subsidiebeleid.

Starrenburg III

In Voorschoten wordt een nieuwe woonwijk gebouwd; Starrenburg III. Deze nieuwe wijk komt ten zuiden van de bestaande wijk Starrenburg II. Lees verder voor meer informatie.

Leidseweg Noord

Leidseweg Noord, tussen de Voorschoterweg en de Piet Heijnlaan is aan groot onderhoud toe. Dit is een goede aanleiding om de hele inrichting van de Leidseweg Noord opnieuw te bekijken. Meer informatie over Leidseweg Noord.

Operatie Steenbreek

Om de afname van het aantal insecten, droogte of extreme hoeveelheden neerslag, tegen te gaan doet Gemeente Voorschoten mee aan Operatie Steenbreek. Lees meer over Operatie Steenbreek, wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

Zwemmen in Voorschoten

De gemeente Voorschoten onderzoekt of het mogelijk is om de zwemfunctie voor Voorschoten te behouden. Lees meer over zwemmen in Voorschoten.

Proefproject Segaar Arsenaalterrein

Het Segaar/Arsenaalterrein aan de Leidseweg-Noord is aangewezen als proefproject voor ‘ontslakken’. Lees meer over het proefproject.

Prof. Einsteinlaan

Lees meer over de ontwikkelingen Professor Einsteinlaan.

Top