HOME  |  75 jaar vrijheid

75 jaar vrijheid

!! Let op, deze pagina is nog in bewerking, er wordt dagelijks aan gewerkt !!

Hoogtepunten herdenken en vieren 75 jaar vrijheid

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Een jubileumjaar waaraan we ook in de gemeente Voorschoten extra aandacht besteden.

Kijk voor meer informatie op www.voorschoten.nl/evenementen | www.oranjeverenigingvoorschoten.nl | www.obvw.nl

U kunt ook het volledige overzicht van activiteiten downloaden. (<<link volgt >>)

Top