Inwoners

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

Op deze pagina vindt u informatie over paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

Actuele projecten

Op deze pagina vindt u informatie over actuele projecten in de gemeente.

Wonen en Bouwen

Op deze pagina vindt u informatie over verhuizen, wonen in Voorschoten, bestemmingsplannen, leefomgeving, en verkeer en parkeren. Lees meer over wonen in Voorschoten.

Verkeer

Meer informatie over oplaadpalen, parkeren en ontheffingen. Lees meer over verkeer in Voorschoten.

Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over onderwijs en kinderopvang in Voorschoten.

Geboorte, huwelijk, overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over geboorte, trouwen in Voorschoten en overlijden.

Welzijn en Zorg

Op deze pagina vindt u informatie over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Over de gemeente

Op deze pagina vindt u informatie over dienstverlening, publicaties, afhandelingstermijnen en onderscheidingen. Lees meer over de gemeente.

Afval en Milieu

Op deze pagina vindt u informatie over afval, groen en milieu. Lees meer over afval en milieu.

Financiën en Belastingen

Op deze pagina vindt u informatie over gemeentelijke belastingen, de begroting en de jaarrekening van de gemeente. Lees meer over financiën en belastingen.

Uittreksels en verklaringen

Op deze pagina vindt u meer informatie over uittreksels, verklaringen en persoonsgegevens.

Werk en Inkomen

Op deze pagina vindt u meer informatie over
een uitkering, werk en scholing en een laag inkomen.

Duurzaam Voorschoten

Op deze pagina leest u alles over de opgave om Voorschoten CO2-neutraal te maken. Lees meer over Duurzaam Voorschoten.

Veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over burgernet, veilig wonen, gladheidbestriijding en toezicht en handhaving. Lees meer over veiligheid.

Top