Inwoners

Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

Op deze pagina vindt u informatie over paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

Afval en Milieu

Op deze pagina vindt u informatie over afvalinzameling, energiebesparing en groen. Lees meer over afval en milieu.

Wonen in Voorschoten

Op deze pagina vindt u informatie over verhuizen, wonen in Voorschoten, bestemmingsplannen, leefomgeving, en verkeer en parkeren. Lees meer over wonen in Voorschoten.

Veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over burgernet, veilig wonen, gladheidbestriijding en toezicht en handhaving. Lees meer over veiligheid.

Geboorte, huwelijk, overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over geboorte, trouwen in Voorschoten en overlijden.

Welzijn en Zorg

Op deze pagina vindt u informatie over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Actuele projecten in Voorschoten

Op deze pagina vindt u informatie over actuele projecten in de gemeente.

Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over onderwijs en kinderopvang in Voorschoten.

Uittreksels en verklaringen

Op deze pagina vindt u meer informatie over uittreksels, verklaringen en persoonsgegevens.

Werk en Inkomen

Op deze pagina vindt u meer informatie over
een uitkering, werk en scholing en een laag inkomen.

De gemeente

Op deze pagina vindt u informatie over dienstverlening, publicaties, afhandelingstermijnen en onderscheidingen. Lees meer over de gemeente.

Financiën en belastingen

Op deze pagina vindt u informatie over gemeentelijke belastingen, de begroting en de jaarrekening van de gemeente. Lees meer over financiën en belastingen.

Top