Inwoners

Paspoort, rijbewijs, uittreksels

Op deze pagina vindt u informatie over paspoort, rijbewijs, uittreksels en persoonsgegevens.

Welzijn en Zorg

Op deze pagina vindt u informatie over de Wmo, jeugdhulp en vrijwilligers.

De gemeente

Op deze pagina vindt u informatie over dienstverlening, publicaties, afhandelingstermijnen en beleidsplannen.

Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over onderwijs en kinderopvang in Voorschoten.

Geboorte, huwelijk, overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over geboorte, trouwen in Voorschoten en overlijden.

Bouwen en verbouwen

Op deze pagina vindt u informatie over vergunningen, meldingen en verbouwen.

Actuele projecten in Voorschoten

Op deze pagina vindt u informatie over actuele projecten in de gemeente.

Financiën en belastingen

Op deze pagina vindt u informatie over gemeentelijke belastingen, hondenbelasting en de begroting en de jaarrekening van de gemeente.

Afval en Milieu

Op deze pagina vindt u informatie over afvalinzameling, energiebesparing en groen.

Wonen in Voorschoten

Op deze pagina vindt u informatie over verhuizen, wonen in Voorschoten, bestemmingsplannen, leefomgeving, en verkeer en parkeren.

Veiligheid

Op deze pagina vindt u informatie over burgernet, veilig wonen, gladheidbestriijding en toezicht en handhaving.

Top